Preporuke ureda pučke pravobraniteljice za zaštitu starijih osoba

Ured pučke pravobraniteljice donosi devet preporuka čiji je temeljni cilj poboljšanje zaštite starijih osoba u Hrvatskoj. Preporuke su izrađene na temelju pritužbi građana, izvješća o obilascima domova za starije i nemoćne te na temelju komparacije s međunarodnim standardima zaštite prava starijih osoba. 

Preporuke o kojima je riječ su sljedeće:

  1. Povećati broj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga i njihovu dostupnost u svim dijelovima zemlje - učiniti usluge dostupnima u svim dijelovima zemlje, ublažiti prihodovni cenzus.
  2. Ažurnije priznavati pravo na mirovinu - skratiti proces rješavanja zahtjeva za mirovinom, osigurati pristup informacijama. 
  3. Uvesti državnu potporu za starije osobe bez ikakvih prihoda - ne postoji prepreka implementaciji ove strategije jer se radi o socijalnom pravu za osobe koje nemaju nikakva primanja.
  4. Propisati bolju zaštitu od zlouporabe ugovora o dosmrtnom uzdržavanju - neophodno je provoditi savjetovanje starijih osoba prije potpisivanja ugovora, ograničiti broj ugovora koje davatelj usluge može potpisati, izraditi registar ugovora, provoditi kontinuirano savjetovanje starijih osoba itd.
  5. Normativno regulirati neformalnu skrb - ustanoviti sustave podrške (odnosi se na dobivanje statusa njegovatelja, prilagođavanje radnog vremena, prava na bolovanje/dopust te pružanje pomoći i podrške). 
  6. Učiniti transparentnima liste čekanja za domove za starije i nemoćne - trenutno su liste čekanja u potpunosti u nadležnosti ustanova što ih čini netransparentnima i otvara vrata diskriminaciji. 
  7. Kombinirati primjenu suvremenih tehnologija s tradicionalnim sredstvima komunikacije - omogućiti sudjelovanje u e-savjetovanju i kroz druge oblike; učiniti katalog prava i usluga u sustavu socijalne skrbi dostupan i u drugim oblicima osim online.
  8. Zaposliti dovoljan broj djelatnika u domovima za starije i nemoćne i educirati ih o ljudskim pravima - osim općeg manjka osoblja u ustanovama, kod postojećih je primjetan manjak komunikacijskih vještina i nedovoljno poznavanje standarda i propisa koji reguliraju prava osoba u institucionalnoj skrbi. 
  9. Prilagoditi način izvršavanja kazne i uvjete smještaja starijim osobama u svim kaznenim tijelima - sve je veći broj starijih osoba u kaznenom sustavu, a uvjeti u kaznionicama im nisu prilagođeni.