Održan okrugli stol "Prava u sustavu socijalne skrbi"

U Gospiću je u srijedu, 29. ožujka 2017. godine, u prostorijama Kulturno-informativnog centra Gospić održan okrugli stol na temu „Prava u sustavu socijalne skrbi“ u organizaciji Udruge socijalnih radnika Zadar. 

Socijalne radnice iz Centra za socijalnu skrb Zadar - Podružnica Gračac Matea Bošnjak, Mia Gospić i Lucija Zrilić te socijalna radnica Ivana Devčić iz Centra za socijalnu skrb Gospić sudjelovale su predavanjima te su iznijele podatke o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi u nadležnosti Centra Gospić i podružnice Gračac, kao i izazove s kojima se suočavaju stručni radnici u pružanju navedenih prava.

 Kao ključne probleme navode nepokrivenost svog starijeg stanovništva socijalnom uslugom pomoći u kući zbog ozbiljne geografske i prometne izoliranosti ponekih staračkih domaćinstava, ali i postojanja većeg broja pružatelja usluga čiji rad je teško nadzirati. Prilikom odobravanja socijalne usluge smještaja susreću se sa nedostatkom smještajnih kapaciteta domova u Zadarskoj, ali i Ličko-senjskoj županiji, kojoj po subjektivnom osjećaju gravitira stanovništvo s područja njihove nadležnosti te često i sa nedobrovoljnošću korisnika da budu smješten u ustanovu ili udomiteljsku obitelj. Navode i da su i u drugim pravima i uslugama osobe starije životne dobi, pa i članovi njihovih obitelji, njihovi obveznici uzdržavanja, neinformirani, često nepovjerljivi prema sustavu, članovi obitelji vrlo često i nedostupni ili nesuradljivi. Velik je broj samaca u dobi između 55-65 godina života što će očekivano dovesti do porasta potreba te tražiti jačanje i širenje usluga na tom području županije.

Socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Gospić iznijela je podatke i iskustva iz nadležnosti CZSS Gospić te navodi da županija već svojim demografskim pokazateljima odskače od prosjeka RH. Ličko-senjska županija je geografski najveća, ali po dobi stanovništva i „najstarija“ županija, gustoća naseljenosti je istovremeno mnogo ispod državnog prosjeka. U usporednim podacima općina i gradova županije uočljiva je veća razlika između ostalih i općine Korenica koja prednjači u uslugama pomoći u kući kojih je odobreno preko 200. Prednost usluge pomoći u kući je, osim direktne pomoći starijima u potrebi, i prevencija rane institucionalizacije. U prevenciji institucionalizacije pomagalo bi i osnivanje usluge boravka, u sklopu koje i pripremanje i dostave toplih obroka, koja ne postoji na području županije.

U raspravu se uključila socijalna radnica Nikolina Devčić (ravnateljica CZSS Gospić) koja je navela kako je usluga pomoći u kući zaživjela u manjim sredinama, ne u tolikoj mjeri u gradu te kako CZSS Gospić ima dobru suradnju sa pružateljima usluge pomoći u kući na području svoje nadležnosti. Socijalna radnica Kristina Busija (predstojnica Podružnice Obrovac CZSS Zadar) kao i Vesna Dujić (v.d. ravnatelja Dom Sv. Frane Zadar) navele su pozitivne primjere suradnje gradova u pružanja usluge pomoći u kući koja se ostvaruje kroz sufinanciranje grada Obrovca, odnosno Zadra. Vesna Burčul, ravnateljica CZSS Zadar, navela je da manje sredine nemaju dovoljnu financijsku sigurnost za podržavanje usluga što je često na štetu korisnika naših usluga te bi nadležne institucije trebale ispraviti, preraspodijeliti sredstva kako bi svi imali zajamčenu sigurnost i pokrivenost uslugama.

Nives Ivelja, direktorica Udruge „MI“, navela je primjer dobre prakse centra za pomoć u kući u Splitu gdje su zbog dugogodišnjeg iskustva s pružanjem usluge sada već uvidjeli probleme s kojima se mogu suočiti poput nedostatnosti financijskih sredstava (iako grad sufinancira, kao i korisnici ovisno o mirovinsko cenzusu), nepostojanje nadzora kontrole, ujednačenih standarda, kao ni podrške pri nadležnom Ministarstvu.

Zaključeno je da je usluga pomoći u kući zbog specifičnosti i rasprostranjenosti područja, najrelevantnija usluga i najčešće korištena usluga. Svakako ju dalje treba razvijati, uspostaviti mehanizme podrške i kontrole pružanja usluge te širiti mrežu i na do sada nepokrivena područja. Potrebno je na području obje županije širiti i jačati mrežu svih prava iz sustava socijalne skrbi. Na okruglom stolu naglasak je stavljen i na potrebu bolje suradnje i koordinacije između uključenih dionika bez kojih se ni ne može ostvariti zaštita starijih osoba pokrivenošću pravima iz sustava.

Okrugli stol je održan u sklopu projekta "Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti" kojeg provodi Udruga "MI" - Split u partnerstvu s udrugom Dalmatinski potrošač i Udrugom socijalnih radnika Zadar. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.