Zanemarivanje i zlostavljanje starijih bit će kažnjivo zakonom

Preporuke Ureda pučke pravobraniteljice o posebnoj zaštiti starijih osoba od zanemarivanja ulaze u konačnu verziju Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

“Iako su ove promjene značajne, zaštita starijih osoba mogla bi biti još učinkovitija. Zato smo početkom lipnja Ministarstvu pravosuđa ponovili argumente koje je Ured pravobraniteljice uputio u ranijoj fazi izrade Zakona. Primjerice, potrebno je uvesti obvezu tijela socijalne skrbi da starijim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, žurno osiguraju socijalne usluge u njihovu domu, kako bi im se omogućilo da u njemu i ostanu”, kaže pučka pravobraniteljica Lora Vidović.

Kada su žrtve obiteljskog nasilja osobe starije životne dobi, vrlo često su počinitelji osobe koje se o njima svakodnevno skrbe i o kojima su starije osobe ovisne. To je i jedan od razloga zašto i starije osobe rjeđe prijavljuju obiteljsko nasilje. Bez pružatelja njege vrlo često ne mogu ostati u vlastitom domu te moraju biti smješteni u instituciju.

Na to mnoge starije osobe ne pristaju i nasilje se nastavlja. Upravo je zbog toga i upućen prijedlog da, bez obzira na to što je to dodatni financijski izdatak za državu, socijalna skrb uđe i u domove zlostavljanih starijih osoba koje ovise o tuđoj njezi i pomoći.

“Mišljenja smo da bi se ovim zakonom trebali urediti i pojedini oblici obiteljskog nasilja koji su specifični i odlikuju se nečinjenjem, kao što je zanemarivanje potreba starije osobe. Tu je konkretno riječ o zanemarivanju potreba starijih osoba od članova obitelji koji imaju zakonsku obvezu njihova uzdržavanja ili žive s njima u zajedničkom kućanstvu. Primjerice, ovo bi bio slučaj kada je starija teže pokretna osoba ostavljena sama tijekom cijelog dana, ne vodi se briga o tome uzima li potrebne lijekove i u količini koja je propisana, ne daje joj se redovito hrana i voda i slično”, ističe Vidović.

Izvor: www.net.hr