Grad Kaštela dijeli božićnice umirovljenicima

Kao i dosadašnjih godina, Grad Kaštela je izdvojio novac za božićnice umirovljenicima.

Odlukom Gradskog vijeća Grada Kaštela božićnice za umirovljenike će se dijeliti kao poklon bon u vrijednosti od 200,00 kn za sve umirovljenike s prebivalištem na području grada Kaštela koji imaju mirovinu u iznosu do 2.000,00 kn.

Umirovljenicima s prebivalištem na području Kaštela koji imaju mirovinu od 2.000,01 kn do 4.000,00 kn božićnice će se dijeliti u iznosu od 100,00 kn.

Podjela božićnica umirovljenicima sa prebivalištem u gradu Kaštela obavljat će se 18., 19. i 20. prosinca (ponedjeljak, utorak, srijeda) od 8 do 14 sati na sljedećim lokacijama:

– prostorija Mjesnog odbora Kaštel Sućurac za Kaštel Sućurac i Kaštel Gomilicu

– prostorija Udruge umirovljenika u Kaštel Kambelovcu za Kaštel Kambelovac i Kaštel Lukšić

– prostorija Udruge tjelesnih invalida u Kaštel Novom za Kaštel Stari

– prostorija Lovačkog doma u Kaštel Novom za Kaštel Novi i Kaštel Štafilić.

Pri preuzimanju božićnice umirovljenici su dužni predočiti svoju osobnu iskaznicu, zadnji odrezak od mirovine, a ukoliko ga ne posjeduju, onda izvadak iz banke ili rješenje o mirovini. Umirovljenici su se dužni potpisati na dokumentu kojim dokazuju umirovljenički status, a koji će ostati za evidenciju o preuzetoj božićnici.

Izvor: Dalmacija Plus