Sačuvajmo znanje naših starih

U sklopu projektnog elementa poticanja međugeneracijske suradnje, organizirane su aktivnosti programa "Sačuvajmo znanje naših starijih".

Osnovni cilj programa je potaknuti učenike na razmjenu znanja mladih i starijih sugrađana o važnim lokalnim kulturnim običajima i/ili lokalitetima. Pretpostavke programa temeljene su na međugeneracijskoj suradnji koja se ostvaruje usmenim prenošenjem i sakupljanjem podataka o svakodnevnom životu i posebnostima kulturne/ prirodne baštine u lokalnoj sredini. Intervju provode učenici, a intervjuirane osobe su umirovljenici čije znanje o kulturnim i prirodnim znamenitostima vrijedi sakupiti i očuvati.

Nakon prvotnog ispitivanja interesa škola i nastavnika koji bi se uključili u program, definirane su dvije škole OŠ Vjekoslav Parać i OŠ Skalice te nastavnice Anita Ljuba, Meri Stipanović, Jelena Žunić i Ivona Bašić. S nastavnicima su definirane teme u skladu s iskazanim interesom učenika. 

Priprema tema uključivala je koordinaciju s nastavnicama na sljedeći način: usmjeravanje učenika prilikom odabira i istraživanja teme, pripremu dostupnog sadržaja, pripremu pitanja/ strukturiranog intervjua, pronalazak umirovljenika koji je voljan iznjeti svoje viđenje sadržaja te provedbu intervjua. Udruga Mi – Split osigurala je podršku u pripremi tematike i koordinacije rada. Ujedno, angažiran je novinar i snimatelj koji video zapisom bilježe aktivnost, snima izjave učenika i umirovljenika o dojmovima, zapažanjima i znanju kojeg su sakupili sudjelovanjem u ovakvom programu.

Početkom veljače na lokalitetu „amfiteatra“; Salone održane su dvije aktivnost u kojoj su sudjelovali učenici 3. razreda OŠ V. Parać, pod vodstvom nastavnice Ivona Bašić te umirovljenici Neda Boban i Ivan Buzov, koji su učenicima demonstrirali društvene igre iz prošlosti: „igra piljaka“ te „trlja“. Učenike 4. razreda OŠ Parać pod vodstvom nastavnice Jelene Žunić, umirovljenici su podučavali pravilima i načinu igranja „franje“, „mačka i miš“, „crna marica 1, 2, 3“, „cingarela“.

Treća aktivnost međugeneracijske suradnje odvila se u prostorijama OŠ Skalice, početkom ožujka 2022. U aktivnosti su sudjelovali učenici 4. razreda pod vodstvom nastavnice Meri Stipinović te umirovljenice Sonje Vukasović. Umirovljenica je učenicima predstavila tekstove iz zbirke autobiografskih pripovijetki svoje sestre. Pripovijetke su zapisane na tradicionalnom hvarskom narječju, a svjedoče o svakodnevnom životu ljudi s prve polovine 20. stoljeća. Učenici su nakon svake pripovijetke ispitivali umirovljenicu značenje njima nepoznatih riječi. Osim toga, učenici su ispitivali pojedinosti o nekadašnjem životu. Umirovljenica im je strpljivo opisivala način života, predmete kojima su se služili te svakodnevne radnje koje su danas nedostupne.

Zadnja aktivnost odvijala se u parku Emanuela Vidovića, sredinom ožujka 2022. U aktivnosti su sudjelovali učenici 4. razreda OŠ Skalice, pod vodstvom nastavnice Anite Ljube i umirovljenika Albino Nikolanci. Umirovljenik je učenicima predstavljao izviđačku igru „otimanja

marama“ te vrijedne informacije i izviđačka znanja za snalaženje u prirodi.

 

Podsjetimo, riječ je o projektu koji ima cilj povećanje kvalitete živote umirovljenika. Nositelj projekta je: Udruge „MI“- Split dok su partneri: Gradovi Split, Solin i Kaštela te udruge Sveti Jeronim, Gradsko društvo Crvenog križa Solin, Udruga maslinara Kaštela Mastrinka te udruga Vita plus- udruga za palijativnu skrb. Kroz projekt je planirano uključivanje 350 umirovljenika iz Splita, Solina, Kaštela i Podstrane. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.918.089,61 kuna, bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85 posto) i iz državnog proračuna (15 posto).

ESF