Smisao života i životni vijek

"Mi smo ranije utvrdili da je sreća povezana s nižim rizikom od smrti", rekao je Steptoe. Ne možemo biti sigurni da je veća dobrobit nužno uzrokuje manji rizik od smrti, budući odnos ne može biti uzročan. Ali nalazi upućuju da životna svrha može pomoći poboljšati fizičko zdravlje. "

Postoji nekoliko bioloških mehanizama koji povezuju dobrobit boljeg zdravlja, na primjer kroz hormonalne promjene ili sniženim krvnim tlakom.

Osvrnuvši se na studiju Michigan, James Maddux, sveučilišni profesor emeritus psihologije na Sveučilištu George Mason u Fairfax u Virginiji rekao je:

Moje mišljenje je da postoje najmanje dva moguća objašnjenja za ove nalaze. Jedan od njih je da ljudi s osjećajem svrhe žele biti u dobroj formi. Oni brinu o svom zdravlju jer žele produžiti život. Osim toga, ljudi koji aktivno traže smisao u životu bolje postavljaju ciljeva i planove, uključujući odluke oko zdravstvene zaštite.

Neke su studije pokazale da je grupna terapija ili manje formalne tehnike, poput meditacije, mogu pomoći. Odrasli umirovljeni mogu naći i druge aktivnosti kako bi dali smjer i svrhu u životu, kao što su volontiranje ili učenje.

Pronalaženje svrhu i smisla u životu ima puno korisnih fizičkih i psihičkih 'nuspojava'.

Izvor: MedicalNews