Prikupljeno milijardu kuna više od poreza na dodanu vrijednost

Sukladno informacijama iz Ministarstva, prihodi državnog proračuna su u prvom kvartalu bili na razini od 21,9 milijardi kuna, a rashodi su iznosili 27,9 milijardi kuna. Međutim, opet treba istaknuti kako je teško uspoređivati prihode i rashode u ovoj godini u odnosu na 2014. zbog toga što zdravstvo više nije u sustavu državne riznice, a i jedan dio plaća raznih institucija, zavoda i nacionalnih parkova ove godine “prolazi” kroz državni proračun.

Tako su prošle godine prihodi iznosili 25,1 milijardu kuna u prvom tromjesečju, dok su rashodi bili na 32,3 milijarde kuna, pa će Ministarstvu trebati dosta računovodstvene muke da konsolidira te podatke.