Eutanazija starijima od 70 - koji više ne žele živjeti

Prije 13 godina Nizozemska je postala prva zemlja u svijetu koja je legalizirala eutanaziju, koja je danas uzrok smrti više od 3 posto ljudi u toj zemlji. U posljednjih pet godina u Nizozemskoj se broj onih koji su u smrti potražili kraj svojih patnji - udvostručio.

Broj ljudi koji se podvrgavaju eutanaziji u Nizozemskoj raste za oko 15 posto godišnje, pa je prošle godine premašio 5.000. Zakonskih zapreka nema ako se liječnici pridržavaju propisanih pravila. Za Kliniku za okončavanje života. Za nju radi 40 liječničkih timova koji pacijente posjećuju kod kuće i ondje obavljaju eutanaziju. Klinika je osnovana prije tri godine i od tada je provela oko 400 eutanazija.

Svaki slučaj nađe se pod povećalom Odbora za provjeru čiji članovi svjedoče o sve liberalnijim zahtjevima za oduzimanje života. Međutim, od neizlječivog karcinoma krenulo je prema različitim mentalnim bolestima, demenciji, umoru od života, životu bez supružnika. Pristaše eutanazije sada se zalažu i za daljnju liberalizaciju zakona - traže odobravanje eutanazije za sve Nizozemce starije od 70 godina koji ne žele više živjeti. hrt.hr