SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

U petak, 23. ožujka 2018. je, u organizaciji Udruge „MI“ – Split i Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru, organizirano javno predavanje za starije osobe u Biogradu na Moru. Predavanje je održala Jelena Milin, dipl. socijalna radnica, djelatnica Doma za starije i nemoćne osobe Zadar i aktivna članica Udruge socijalnih radnika Zadar.

Referentni centar Ministarstva zdravstva Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar poziva građane da se pridržavaju Preporučenih mjera za zaštitu zdravlja starijih osoba pri izlaganju visokim temperaturama, a koje se odnose osobito na osobe koje boluju od kardiovaskularnih, respiratornih, endokrinih, psihogerijatrijskih i drugih kroničnih bolesti. 

U svom izvješću koje je prema Vladi RH, odnosno resornim Ministarstvima, uputila Pučka pravobraniteljica, a koje se odnosi na podatke i informacije prikupljene u radu tijekom 2017. godine, iznesene su i neke preporuke koje se tiču starije populacije, koja je prepoznata kao ranjiva skupina u našem društvu i koju je potrebno zaštititi od nasilja i socijalne isključenosti.

Radni sastanak u sklopu projekta „Zaštita prava starijih osoba – promocija, informacija, edukacija“ održat će se u petak, 20. travnja 2018. s početkom u 12 sati u prostorijama Razvojne agencije grada Dubrovnika (DURA), Ulica branitelja Dubrovnika 15, Dubrovnik. Radni sastanak organizira Udruga "MI" - Split u suradnji s udrugom DUSAB.

U petak, 25. svibnja 2018., u prostorijama Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika, održan je radni sastanak sa stručnjacima na temu zaštite prava starijih osoba u organizaciji Udruge "MI" - Split. Sastanku su nazočili predstavnici organizatora, Grada Šibenika, županije Šibensko-kninske, PU Šibensko-kninske, Centra za socijalnu skrb i Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika.