SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Programom je u 2015. godini obuhvaćeno više od 800 osoba starije životne dobi: 420 starijih osoba je redovito sudjelovalo u projektnim aktivnostima Centra Zlatno doba dok se dodatno više od 350 starijih osoba povremeno uključivalo u aktivnosti.

I ove godine u Centru Zlatno doba preko 450 starijih vitalnih sugrađana družilo se uz zdravstveno rekreativni, edukacijski i animacijski program. Organiziranim aktivnostima poticali smo ih na zdravo i aktivno starenje, pomagali im u  stvaranju vršnjačke mreže potpore, ukazivali na potrebu da svojim znanjem  i iskustvom sudjeluju u životu zajednice i  doprinesu njenom razvoju.  

Organiziranim aktivnostima u centru Zlatno doba  te gradskim kotarima Spinut i Lovret promicao se aktivni društveni život starijih sugrađana, poticalo na zdravo starenje te ukazivalo na potrebu njihove veće uključenosti u rješavanju problema zajednice.
Održavanjem socijalnih kontakata s vršnjacima stvarala se mreža potpore i time umanjivao rizik da se njihove teškoće ignoriraju. Njihovo iskustvo i životna mudrost temelj su razvoja međugeneracijske povezanosti.

Program “Mi mudrost grada” poboljšava kvalitetu življenja starijim građanima, osigurava njihovo veće sudjelovanje u životu zajednice i bolje iskorištavanje resursa na dobrobit zajednice ali i njih samih. Program  je zamišljen i realizira se kao dugoročan participativan izvan institucionalni oblik skrbi o socijalnim, kulturnim, psihološkim i egzistencijalnim potrebama starijih stanovnika grada Splita.

Programskim aktivnostima koje se provode na 3 lokacije (Zlatno doba, GK Blatine Škrape, Spinut) promiče se proaktivni društveni život starijih sugrađana te ih se potiče na zdravo starenje.
Centar Zlatno doba otvoren je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9:30 do 16:30 sati te dodatno prema rasporedu odvijanja animacijskih i edukacijskih aktivnosti. Centar je osposobljen za pružanje različitih usluga velikom broju korisnika te je postao jedno od najprivlačnijih mjesta za umirovljenike, osobito one koji trebaju poticaj za kontaktiranje s okolinom.