SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Program  Mi i mudrost grada predstavlja participativan izvaninstitucionalni oblik skrbi o socijalnim, kulturnim, psihološkim i egzistencijalnim potrebama starijih stanovnika grada Splita. Programskim aktivnostima koje se provode na 4 lokacije (Zlatno doba, GK Blatine Škrape, Spinut, Kman) promiče se proaktivni društveni život starijih sugrađana te ih se potiče  na zdravo starenje.

Program „Mi i mudrost grada“ i tijekom 2009. godine nastavio se provoditi. Podsjetimo, program poboljšava kvalitetu življenja starijih građana, osigurava njihovo veće sudjelovanje u životu zajednice i bolje iskorištavanje resursa na dobrobit zajednice i njih samih.

U razdoblju od dvije godine (2007.- 2009.) broj korisnika i usluga značajno se  povećao osobito zbog brojnih preporuka korisnika koji su se uključili tijekom prve godine provedbe projekta. Tijekom provedbe projekta evidentirano je 4.158 korisnika i 35.963 pojedinačnih usluga. Broj korisnika je zbroj evidentiranih osoba na listama sudionika različitih aktivnosti.

Broj fizičkih osoba uključenih u pojedine aktivnosti nije bilo moguće precizno evidentirati zbog nespremnosti „vanjskih“ korisnika da se evidentiraju. Tu skupinu čine osobe koje su se povremeno uključivale u aktivnosti centra i nisu sebe smatrali „članovima ili članicama“.

Broj obuhvaćenih osoba s navedenim ogradama je slijedeći:

Savjetovanje 550 u osobnom kontaktu i 900 telefonom
Animacija 350 pjevanje, likovne radionice, čitaonica, društvene igre
Edukacija 70 tečajeva, 180 predavanja
Rekreacija 350 (zdravstvena i rekreativna gimnastika, izleti)
Volonterske posjete 30 volontera, 31 teže pokretne osobe

o    posredno 203 korisnika partnera Mi - Centra za pomoć i njegu ponudom usluga pomoći u kući i pružanjem usluga Centra treće dobi.

Projekt je u potpunost ispunio očekivanja korisnika u odnosu na vrstu i kvalitetu usluge te prostorne i organizacijske uvjete što su u više navrata i javno iznosili (u medijima i prilikom razmjena s drugim organizacijama), te tijekom evaluacijskih postupaka.