multipla skleroza

  • Već su ranija istraživanja pokazala kako je veća udaljenost od ekvatora povezana s većom učestalošću multiple skleroze (MS).
    Stalno se provode istraživanja kako bi se bolje razumio nastanak multiple skleroze, ali točna uzročno posljedična veza još uvijek predstavlja misterij za znanstvenike.