SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob
Events
Zdravstvene teme NZJZ - Kaštela
26.10.2021
Kaštel Gomilica
utorak
od 09:30 do 10:30
Cesta dr. F. Tuđmana 434 a, Kaštel Gomilica
Sv. Jeronim
predavanja o očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti