Program “Mi mudrost grada” poboljšava kvalitetu življenja starijih građana, osigurava njihovo veće sudjelovanje u životu zajednice i bolje iskorištavanje resursa na dobrobit zajednice i njih samih. Program je zamišljen i realizira se kao dugoročan participativan izvan institucionalni oblik skrbi o socijalnim, kulturnim, psihološkim i egzistencijalnim potrebama starijih stanovnika grada Splita, a Udruga "MI" ga provodi od 1998. godine.

cen_2Korisnici se u programu potiču na sudjelovanje u kreiranju sadržaja i njihovom provođenju,  u artikuliranju svojih stajališta o različitim pitanjima te da aktivno pridonose životu i rješavanju problema u zajednici. Zajednica uključujući i njene mlađe članove, uči se uvažavanju potencijala starijih ljudi i poštovanju njihovih specifičnih potreba, što dovodi do stvaranja humanijeg životnog okružja.

U klubovima redovito tjedno koristi usluge 450 članova, a dodatno 500 građana starije dobi povremeno se priključuje. Klubovi su razvijeni na 5 lokacija: Gradskim kotarevima grada Splita: Blatine Škrape, Lovret, Spinut, Kman i u specijaliziranom prostoru Centar treće dobi u Branimirovoj 1. U klubovima se provode  aktivnosti prema interesu članova: edukativne, animacijske, zdravstveno rekreativne i savjetodavne. U  gradskom kotaru Lovretu  održava se čitaonica, na Spinutu i Blatinama gimnastika, Varošu predavanja i povremeno radionice pjevanja te na Kmanu razne aktivnosti. Klubovi sudjeluju u provođenju akcija drugih udruga i organizacija i na javnim manifestacijama.

cen_5

Program se provodi kroz neposredne usluge korisnicima putem kućnih posjeta, program animiranja educiranja i podrške volonterima, međugeneracijske i promotivne aktivnosti, kroz organiziranje javnih manifestacija, rad s odborom korisnika te predavanja o ulozi starijih i vitalnosti u starijoj dobi.

Program je prepoznat u gradu ali i na nacionalnoj razini kao kvalitetan primjer rada u zajednici, a ujedno je i izniman primjer aktivne suradnje Grada Splita kao predstavnika lokalne samouprave i udruge. Sve je više primjera suradnje s gradskim kotarevima, domovima umirovljenika i odgojnim i obrazovnim ustanovama.