HZZO poziva građane da ne nasjedaju prevarantima

HZZO ponovo upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare od strane nepostojećih privatnih klinika koje se predstavljaju kao ugovorni partneri Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO), te trgovaca i akvizitera koji se lažno predstavljaju kao djelatnici HZZO-a Prevaranti nude zdravstvene usluge, masaže, skupe aparate i preparate telefonski ili na kućnim adresama osiguranika. HZZO je u proteklih nekoliko godina više puta zaprimio dojave građana o prevarantima koji zloupotrebljavaju ime HZZO-a, nudeći pri tome različite usluge i aparate, čak tražeći novčani polog i pin bankovnih kartica. Nakon čitavog niza upozorenja ovih dana je u HZZO opet stigla dojava osiguranika o telefonskom pozivu iz privatne klinike koja kao navodni ugovorni partner HZZO-a nudi besplatan pregled, a nakon toga pojavljuju se na kućnoj adresi tražeći novac. Napominjemo da HZZO obavlja poslove koji se tiču ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje isključivo na lokacijama ispostava i područnih službi, a ne na kućnim adresama. Djelatnici HZZO-a ne bave se preporukom niti prodajom bilo kakvih zdravstvenih usluga, proizvoda i slično. Isto tako, ni izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite ne sudjeluju u prodaji medicinskih aparata i usluga. Građane koji se nađu u spomenutoj situaciji pozivamo da pokušaj prijevare prijave policiji.

Izvor: HZZO