Trgovine ne smiju biti ljekarne

Hrvatsko farmaceutskog društvo (HFD) upozorilo je na sve učestaliju pojavu nedozvoljenog, lažnog ili neprimjerenog korištenja naziva "ljekarna" koju koriste pravne i fizičke osobe i time dovode u zabludu korisnike svojih usluga te narušavaju vjerodostojnost ljekarničke djelatnosti kao dijela zdravstvene zaštite.


U HFD-u navode kako je u posljednje vrijeme bilo nekoliko medijskih objava u kojima su se kao ljekarne oglašavale određene poduzetničke inicijative, što je Hrvatska ljekarnička komora (HLJK) prijavila ljekarničkoj inspekciji Ministarstva zdravlja.

U Hrvatskoj treba poticati privatno poduzetništvo, ali u zakonski dozvoljenim okvirima koji ne izigravaju zakonodavstvo, pravo na sigurnost, zdravlje i zdravstvenu zaštitu, ističe u priopćenju u HFD-u.

Upozoravaju kako neki, žaleći se na složenost i nepotrebnost administracije i papirologije žele otvoriti tvrtke u jednom danu zlorabeći naziv "ljekarna", a nemaju na to nikakvo zakonsko pravo.

"Pritom koriste tržišno napadne metode i oglašavanje koje je u ljekarničkoj struci strogo zakonski regulirano, nanoseći štetu ljekarničkom zvanju i povjerenje u zdravstvenu zaštitu u kojoj ljekarnik sudjeluje".

Trgovine ne smiju biti ljekarne

Ljekarnička djelatnost definirana je Zakonom o ljekarništvu kao javna služba, za opskrbu i izradu lijekova te opskrbu medicinskih proizvoda pučanstvu koja se obavlja u ljekarnama, u okviru mreže primarne zdravstvene zaštite. Smiju je obavljati samo magistri farmacije (ljekarnici) s fakultetskom izobrazbom za zvanje magistra farmacije te odobrenjem za samostalan rad (licencom), upisani u registar pri HLJK.

Iz HFD-a stoga poručuju kako trgovina koja nema dozvolu da opskrbljuje stanovništvo lijekovima  ne smije u svom nazivu sadržavati riječ "ljekarna" jer je zabranjeno korištenje tog naziva pravnoj osobi koja ne obavlja ljekarničku djelatnost.

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske je već postupalo prema prijavama HLJK provodeći farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad prometom na malo lijekova i medicinskih proizvoda određenih specijaliziranih prodavaonica, prilikom kojih se zabranilo korištenje naziva „ljekarna“, "specijalizirana ljekarna" i sl. kao i isticanje zelenog križa ukoliko nije riječ o "pravoj" ljekarni.

IZ HFD-a apeliraju i na javnosti da prijave sve prekvalifikacijske programe i programe za obrazovanje odraslih (srednjoškolska prekvalifikacija) koji se reklamiraju kroz razne kanale kao programi temeljem kojih se "postaje farmaceut", čime se u svrhu privređivanja dobiti iskorištava i narušava dostojanstvo i vrijednost zvanja magistara farmacije koji su stekli diplomu tijekom višegodišnjeg fakultetskog obrazovanja koje nosi specifična stručna znanja i kompetencije. index.hr