Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara - 12. svibnja

Medicinske sestre i tehničari su oslonac i najbrojnija profesionalna skupina u sustavu zdravstvene zaštite. Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara obilježava se 12. svibnja

a ove se godine to odvija pod motom jačanja otpornosti sustava zdravstvene zaštite. A upravo su ljudski resursi temelj stabilnosti sustava. 

Medicinske sestre obilježavaju svoj dan 12. svibnja svake godine u znak sjećanja na dan rođenja Florence Nightingale (1820. – 1910.), engleske bolničarke i začetnice modernog sestrinstva u svijetu, koja je prepoznala da su medicinske sestre neizostavan oslonac u zdravstvu i da se trebaju školovati i profesionalno baviti tim poslom.
Medicinske sestre-tehničari predstavljaju najveću skupinu zdravstvenih djelatnika, a prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara u Hrvatskoj ih je registrirano oko 32 tisuće. Prema podacima koje prati Hrvatski zavod za javno zdravstvo, krajem 2015. godineu sustavu zdravstva je bilo ukupno 31 477 medicinske sestre.
Tijekom posljednjih desetljeća uloge i opisi poslova medicinskih sestara značajno se i stalno mijenjaju, a sestrinstvo se razvilo u disciplinu za koju su potrebne znanja i vještine u neprestanom suočavanju s novim izazovima. Osim toga, one moraju biti emocionalno zrele i stabilne osobe koje moraju razumjeti i nositi se s ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim dvojbama. One pomažu, njeguju, slušaju i daju emocionalnu potporu bolesnima i unesrećenima. Nezamjenjiva je njihova uloga u katastrofama, ratovima i epidemijama. Sestre su vjerne pratilje borcima u ratovima, uvijek spremne i pune razumijevanja. One su prisutne i kada se rađa novi život i vrlo često kada se gasi. Svoju stručnost, znanje i vještinu i danas stavljaju ispred pozicije i vlastite promidžbe.
Pored ljudskosti i stručnosti u pružanju medicinske pomoći, sestre su i edukatori u zdravstvu, savjetnice pacijenata, menadžerice, istraživačice, suradnice te zagovornice prava bolesnika.
Napredak medicine, nove dijagnostičke i terapijske metode liječenja, skraćivanje boravka bolesnika u bolnici, društvena zbivanja, demografske promjene, napredak znanosti i primijenjenih znanstvenih disciplina te razvoj visoke tehnologije utječu na razvoj sestrinstva.
U svim međunarodnim dokumentima vezanim uz zdravstvenu politiku naglašava se značaj medicinskih sestara u programima prevencije bolesti, zdravstvenom prosvjećivanju i organizaciji sestrinske službe.
Uspostavljanjem sustava obrazovanja danas medicinske sestre imaju mogućnost školovanja do visoke stručne razine, a upravo je obrazovanje temeljni preduvjet u postavljanju jasnih profesionalnih ciljeva za osnaživanje sestrinstva i usklađivanje sa statusom Europskog sestrinstva.
Izvor: javno-zdravlje.hr