Započela provedba projekta „Zaštita starijih osoba razmjenom iskustva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti“

S početkom studenog 2016., započela je provedba projekta "Zaštita starijih osoba razmjenom isksutva i znanja stručnih osoba te putem edukativnih, savjetodavnih i promotivnih aktivnosti", financiranog sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj projekta je Udruga "MI" - Split, a partneri su Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" i Udruga socijalnih radnika Zadar. Projekt traje do studenog 2017. 

Glavni cilj projekta jest podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu te raditi na prevenciji njihove socijalne isključenosti. Dodatno, cilj je povećati zaštitu starijih osoba i razinu osviještenosti svih uključenih u pružanje pomoći starijim osobama o problemu nasilja nad njima putem informiranja i pružanja savjetodavne pomoći. Projektnim aktivnostima doprinijet će se povećanoj koordinaciji svih ključnih dionika uključenih u ovu problematiku te će se na taj način starijim osobama osigurati lakša dostupnost informacija na lokalnom području. Promotivnim, edukativno-informativnim aktivnostima te savjetodavnom podrškom starijim osobama doprinijet će se potpori starijim osobama i sprječavanju njihove socijalne isključenosti.

Povećanje razine znanja i informacija vezanih za problematiku zaštite starijih osoba, posebice među osobama koje su uključene u njihovu zaštitu i skrb o starijima, doprinijet će boljem poznavanju prava starijih, prepoznavanju kršenja istih te mogućnosti utjecaja na rješavanje problema. S druge strane, povećanom razinom svijesti kod starijih osoba o potrebi za većom opreznosti u pogledu zaštite vlastitih prava i povezivanja sa stručnjacima u području zaštite dovest će do manjeg broja kršenja prava starijih osoba. 

Udruga "MI" - Split ima dugogodišnje iskustvo u provedbi projekata usmjerenih poboljšavanju kvalitete života starijih osoba. Od 2000. godine pruža usluge pomoći u kući koje se sastoje od pomoći u domaćinstvu, socijalne zdravstvene njege, pratnje i prijevoza liječniku te socijalnog uključivanja. U aktivnostima socijalizacije pružaju se promotivne i edukativne aktivnosti u području zdravstva, zaštite prava starijih osoba, kulture te pitanja socijalne tematike. 

Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" već 14 godina aktivno djeluje u zaštiti potrošača u Splitu. Svoje glavno djelovanje usmjerili su na dva područja: prvo, na pomoć potrošačima starije životne dobi te na otvaranje dijaloga s trgovcima u iznalaženju optimalnih načina zaštite starijih osoba. 

Udruga socijalnih radnika Zadar ima višegodišnje iskustvo o provođenju projekata iz područja volonterstva na lokalnom području. U suradnji s Udrugom "MI" - Split osnovan je i Volonterski centar Zadar, koji služi kao platforma za okupljanje volontera na zadarskom području. Iskustvo članova Udruge projektnim će ciljevima doprinijeti na način da će osigurati podršku starijim osobama putem portala i nakon završetka projekta.