SUH predlaže izmjene Zakona vezano za ugovore o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju

Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) predložio je Vladi i ministru pravosuđa Anti Šprlji uputio izmjene i dopune Zakona o obveznim odnosima u dijelu koji se odnosi na ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju kako bi s spriječile zlouporabe.

Podsjećaju da se pravnom savjetovalištu SUH-a svakodnevno se obraćaju umirovljenici i druge starije osobe, žaleći se na zlouporabu instituta uzdržavanja, jer su kao primatelji uzdržavanja nerijetko izloženi povredama dostojanstva, prijevarama i zlostavljanju od strane davatelja uzdržavanja, zbog čega su prisiljeni putem suda tražiti raskidanje ugovora. No, ističu iz SUH-a, zbog dugotrajnosti sudskog postupka i svoje poodmakle životne dobi, najčešće sudski pravorijek ne dočekaju.

Stoga traže da se u Ugovoru o doživotnom uzdržavanju dodaju novi stavci kojima bi se utvrdilo da prilikom ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju ovlaštena osoba je dužna utvrditi da li se u ugovoru, kao njegov sastavni dio, nalazi socijalna anamneza za sklapanje ugovora od strane nadležnog centra za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta primatelja uzdržavanja. Ugovor bez posebnog mišljenja centra za socijalnu skrb je ništavan i ne proizvodi nikakve pravne učinke, drže u SUH-u.

Također, predlažu da davatelj uzdržavanja ne može istodobno imati tri ili više važećih ugovora o doživotnom uzdržavanju, te je dužan prilikom sklapanja ugovora predati ovlaštenoj osobi pisanu izjavu o tome. Izmjenama bi se, smatraju u SUH-u, trebalo ustrojiti registar sklopljenih ugovora o doživotnom uzdržavanju vodi se u centru za socijalnu skrb na čijem području živi davatelj uzdržavanja koji bi sadržavao podatke o strankama iz ugovora, o datumu sklapanja ugovora te o imovini koja je predmet ugovora.

Predlažu da budu proglašeni ništavnima ugovori o doživotnom uzdržavanju koje sklapaju pružatelji socijalnih usluga (centri za socijalnu skrb, privatni domovi i udomitelji, kao i njihovi zaposlenici i članovi njihovih obitelji) te da ne proizvode nikakve pravne učinke. Također, zalažu se i za donošenje odluke da prilikom sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju davatelj uzdržavanja bude dužan predati ovlaštenoj osobi (sudac ili javni bilježnik) potvrdu, ne stariju od 30 dana, o nekažnjavanju za kaznena djela protiv života i tijela, te kazneno djelo protiv državne ili privatne imovine.

Sporovi vezani za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju smatraju se hitnim, a sud je dužan donijeti presudu u roku od 6 mjeseci, računajući od dana podnošenja tužbe za raskid ugovora, smatraju u SUH-u.

Podsjećaju da Pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske godišnje kontaktira oko 2000 starijih osoba i najčešće prijavljuju zlouporabe nastale sklapanjem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju te nije rijedak slučaj da primatelj dosmrtnog uzdržavanja iz vlastite lijepe kuće ili udobnog stana završi u vlažnom sobičku kojeg mu je "dobrohotno“ namijenio davatelj uzdržavanja nakon što se požurio da proda imovinu koju je stekao sklapanjem ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Izvor: vecernji.hr