Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba pri visokim temperaturama zraka