Preporuke ureda pučke pravobraniteljice za zaštitu starije populacije za 2017. godinu

U svom izvješću koje je prema Vladi RH, odnosno resornim Ministarstvima, uputila Pučka pravobraniteljica, a koje se odnosi na podatke i informacije prikupljene u radu tijekom 2017. godine, iznesene su i neke preporuke koje se tiču starije populacije, koja je prepoznata kao ranjiva skupina u našem društvu i koju je potrebno zaštititi od nasilja i socijalne isključenosti.


1. Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da ubrza proces uvođenja nacionalne mirovine;
1. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, da se usluga pomoći u kući učini dostupnijom starijim osobama u svim dijelovima RH te da se ublaže prihodovni cenzusi za njeno ostvarivanje;
2. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, da razradi kriterije za prijem i sustav listi čekanja u domovima za starije i nemoćne osobe koji se financiraju iz državnog proračuna;
3. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, da u Službi za inspekcijski nadzor dodatno poveća broj inspektora te da se nadzori nad pružateljima usluga smještaja za starije osobe obavljaju kontinuirano, uz naglašenu preventivnu funkciju;
4. Ministarstvu pravosuđa, da prikupi podatke o broju i prosječnom trajanju postupaka za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zbog neispunjenja obveze, broju primatelja dosmrtnog uzdržavanja koji su tijekom postupka preminuli, kao i da u postupcima za raskid koji su u tijeku, osigura ažurnost u postupanju;
5. Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, da starijim osobama koje su radi neispunjenja obveze pokrenule sudske postupke za raskid ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, omogući ostvarivanje prava iz socijalne skrbi;
6. Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, da u okviru Radne grupe UN-a o pravima starijih osoba zauzme aktivniju ulogu i podrži napore da se pristupi izradi Konvencije o pravima starijih osoba;
7. Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prilikom reforme mirovinskog sustava osobitu pažnju posveti poboljšavanju položaja najsiromašnijih umirovljenika;
8. Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da kod zakonskih izmjena kojima će se dodatak od 27% uvesti i za korisnike mirovine iz prvog i drugog mirovinskog stupa, ostvarivanje prava na dodatak omogući i osobama umirovljenim prema općem propisu tijekom 2017. i 2018., koje ga nisu ostvarile;
9. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, da osigura uvjete za donošenje rješenja u rokovima predviđenim Zakonom o općem upravnom postupku;
10. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, da radi ujednačavanja kvalitete stručne pomoći djelatnika, jača njihove kapacitete redovitim edukacijama;
11. Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, da u opravdanim slučajevima omogući dostavu mirovine putem pošte;
12. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da osmisli dodatne mjere za zapošljavanje osoba starijih od 50 godina;
13. Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da uz provedbu mjera poticanja zapošljavanja osigura i funkcioniranje tržišta rada i mogućnosti redovnog zapošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva;
14. Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, da izradi prijedlog izmjena Zakona o subvencioniranju stambenih kredita kojim bi se ukinula dobna granica za ostvarivanje prava na subvencioniranje.

Izvor: Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017.