Obranila doktorat u 102. godini

Njemačko sveučilište u utorak je dodijelilo doktorsku titulu 102-godišnjoj pedijatrici židovskog podrijetla čiji su planove o poslijediplomskom studiju 1938. spriječili nacistički rasni zakoni.


Ingeborg Syllm-Rapoport doktorsku disertaciju napisala je još na Medicinskom sveučilištu u Hamburgu, no zabranjeno joj je da je obrani pred komisijom jer je bila Židovka. Uprava hamburškog sveučilišta tek je nedavno doznala za cijelu priču o istraživanju i tezi o difteriji koju je još kao stažistica napisala tada 25-godišnja Syllm-Rapoport, no zbog zakona o Židovima koje su uveli nacisti onemogućila joj je dovršenje i obranu doktorske disertacije.

Kasnije je emigrirala u Sjedinjene Države, a nakon toga postala je cijenjena profesorica i liječnica neonatalne skrbi u komunističkom istočnom Berlinu.

Dekanat berlinskog sveučilišta izvijestio je da je Ingeborg Syllm-Rapoport u svibnju s izvanrednim rezultatom položila pismeni dio doktorske disertacije, a u utorak ju je branila pred članovima sveučilišne komisije.

Dekanica Uwe Koch-Gromus vjeruje da je Syllm-Rapoport najstarija osoba na svijetu koja brani disertaciju. index.hr|hina