SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

kardiovaskularne bolesti

  • "Francuski paradoks" i resveratrol

    "Francuski paradoks" se odnosi na pojavu da je kod Francuza manja smrtnost i obolijevanje od bolesti srca i krvnih žila, iako njihova prehrana u prosjeku sadrži veću količinu zasićenih masti nego prosječna prehrana stanovništva ostalih razvijenih zemalja.

  • Kardiovaskularne bolesti u starijoj životnoj dobi u Splitsko-dalmatinskoj županiji

    Bolesti kardiovaskularnog sustava, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, predstavljaju značajan javnozdravstveni problem. Iako se mnoge kardiovaskularne bolesti mogu liječiti ili prevenirati, procijenjuje se da svake godine umre 17,1 milijuna ljudi od ovih bolesti diljem svijeta. Kardiovaskularne bolesti bile su vodeći uzrok smrti u Hrvatskoj u ukupnom mortalitetu i vodeći uzrok hospitalizacija u 2007. godini. Prevalencija ovih bolesti povećava se sa životnom dobi, a starija životna dob ne nosi samo rizik većeg pobola, već i veće smrtnosti od ovih bolesti.

  • Šifra zdravog života

    Bolesti srca i krvnih žila su najčešće bolesti modernog čovjeka i vodeći su uzrok smrtnosti (svaka druga osoba je umrla zbog neke od ovih bolesti) u razvijenom svijetu. Najčešće bolesti iz te skupine su ishemijske bolesti srca, srčani i moždani udar, te arterijska hipertenzija (visoki tlak) koja je ujedno i čimbenik rizika za ove bolesti.