SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

socijalna usluga

  • HALO POMOĆ u Domu za odrasle osobe sv. Frane Zadar

    Sigurnost življenja u vlastitom domu socijalna je potreba svakog čovjeka i jedno od temeljnih ljudskih prava koje treba koristiti sve dok to čovjek želi i dok mu to dopušta umna i fizička snaga. U zadarskom Domu sv. Frane 2008. godine pokrenut je projekt Halo pomoć.

  • Trebaju li stariji Splićani pomoć i kakvu pomoć trebaju?

    U zadnjem popisu stanovništva RH nalaze se zanimljivi podaci o broju građana Splita starijih od 60 godina koji imaju poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, trebaju pomoć druge osobe, te onih koji koriste pomoć druge osobe. Tablica u članku daje uvid u konkretne podatke.