SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Volontiranje u starijoj životnoj dobi

S obzirom da se kao što znamo i životni vijek produžio, a medicina je uznapredovala, postoje osobe koje se osjećaju dobro i zdravo i žele sudjelovati i dalje u radnim aktivnostima svakodnevnog života i nakon umirovljenja. Tako imamo i situacije u kojima starije osobe volontiraju.


Međugeneracijska suradnja

Danas se međugeneracijskoj suradnji pridaje sve veći značaj. Kada govorimo o ovom pojmu, mislimo na suradnju triju generacija koja podrazumijeva razmjenu iskustva i spoznaja, učenje, druženje. Zapravo riječ je o međusobnoj pomoći jedne generacije drugoj, o stvaranju, materijalnoj sigurnosti i kulturnoj baštini.


Važnost međugeneracijske suradnje

Kada govorimo o generacijama, one su uvijek bile različite. Od prošlosti su već bila postavljena pravila o poštovanju starijih osoba. Ljudi su se povezivali i živjeli u skladu s njima jer su znali da je lakše preživjeti imajući mladenačku energiju i mudrost starijih osoba.


Poticanje međugeneracijske solidarnosti i odgovornosti

Tijekom čitavog životnog vijeka, starenje utječe na pojedinca; na tijelo, navike, mogućnosti i položaj u društvu. Posljednjih pedeset godina, očekivani životni vijek povećao se za približno jedno desetljeće, na 80 godina. Prema našim saznanjima, nikad u povijesti Europljani nisu tako dugo živjeli. Međutim, starenje ne utječe isključivo na pojedinca, već i na demografsku sliku europskih regija. Dok neka područja bilježe rast radno sposobnog stanovništva, u drugima dolazi do intenzivnog starenja, što utječe na zdravstveno, gospodarsko i ekonomsko stanje zajednice čiji se pojedinci susreću s posljedicama zrele dobi.