Hrvatske svekrve ipak vole svoje snahe

Iako je diljem svijeta prihvaćeno stajalište kako ljubav između snaha i svekrva ne cvjeta, prema provedenom istraživanju to ipak nije istina. Istraživanje provedeno u veljači 2015. godine na portalu MojeVrijeme.hr pokazuje da hrvatske svekrve ipak vole svoje snahe.

Anketirano je 520 svekrva, a upitnik s 20 pitanja srušio je tezu da svekrve ne preferiraju svoje snahe.
Tek 15% snaha i svekrva živi u zajedničkom domaćinstvu, dok 14% njih živi u istoj kući, ali odvojenim domaćinstvima. No, unatoč suživotu, ne viđaju se svaki dan, prema istraživanju, 29% svekrva ne vidi svoju snahu svaki dan. Svaka peta svekrva svoju snahu vidi rjeđe od jednom mjesečno, 18% njih snahe viđa jednom mjesečno, 14% jednom tjedno, dok 20% svekrva svoje snahe viđa nekoliko puta tjedno. Na dnevnoj bazi 28% ispitanica viđa svoje snahe.
Iznimno velik postotak, 65% svekrva odnos sa snahom opisuje dobrim, dok se 17% svekrva izjasnilo da ima fantastičan odnos sa snahama. Kažu, najbolje je živjeti odvojeno i međusobno se pomagati. Tome u prilog idu i rezultati koji kazuju da 11% svekrva koje žive sa snahama misle da je njihov odnos loš.
Nadopuna naslovu, samo 3% svekrva izjasnilo se da je njihova snaha loša osoba, a 40% njih misli da je odlična. 44% ispitanica reklo je da je njihova snaha dobra osoba. Također, 79% ispitanica smatra da snaha ne narušava njihov odnos sa sinom.
Sažetak istraživanja :
– učestalost viđanja ne utječe na ocjene koje svekrve daju snahama
– 82% svekrva misli da imaju odličan ili fantastičan odnos sa snahom
– 84% svekrva misli da im je snaha odlična ili dobra osoba
–44% svekrva za loš odnos sa svojom svekrvom krive isključivo nju
– 69% svekrva često ili ponekad financijski pomažu obitelji svoga sina
– 62% svekrva misli da njihove snahe odlično brinu o kućanstvu
– 11% svekrva koje žive u istom kućanstvu sa snahom misli da je njihov odnos loš
– 9% svekrva tvrde da ih snaha ne cijeni dovoljno, 29% ih nije sigurno
– 83% svekrva misli da sin i snaha trebaju dijeliti kućanske poslove.
Dalo bi se zaključiti kako su se vremena ipak promijenila, da su sadašnje svekrve poprilično toga naučile iz odnosa sa svojim svekrvama i kako se same trude ostvariti što bolji odnos sa snahama.

Istraživanje preuzeto s portala MojeVrijeme.hr