Najava predavanja "Savjetovanje i terapija u procesu žalovanja"

U srijedu, 08. lipnja 2016. s početkom u 17.30 sati, u prostorijama Centra Zlatno doba Udruge "MI" - Split, održat će se drugo po redu u ciklusu predavanja o palijativnoj skrbi, naziva "Savjetovanje i terapija u procesu žalovanja. Predavanje će održati psihoanalitičarka Dina Linka Veronika, voditeljica savjetovališta Udruge za Palijativnu skrb Split. 

Predavanje organizira Udruga "MI" - Split u sklopu programa za kvalitetniju starost, a u suradnji s Udrugom za palijativnu skrb Split. Cilj ovog ciklusa predavanja je na jednostavan način objasniti uzroke, razloge i zadatke tugovanja.

Ciklus predavanja održava se u sklopu projekta „Prihvaćanje gubitka i proces žalovanja“ kojem je cilj podizanje kvalitete života bolesnika suočenih s neizlječivim oboljenjem i obitelji bolesnika kroz psihosocijalne potpore te razvijanje palijativne medicine u Splitsko-dalmatinskoj županiji. 

Aktivnosti projekta odnose se jednim dijelom na direktnu psihološku potporu oboljelom i njegovoj obitelji kroz individualne i grupne tretmane, po potrebi i kućne posjete, drugim dijelom na informiranje i senzibiliziranje stručnog i profesionalnog osoblja te šire javnosti kroz set predavanja o žalovanju, komunikaciji i životu. Projekt financira Ministarstvo zdravlja, a partneri su Grad Split i Udruga „Domine“ Split.