Međugeneracijska solidarnost – kako uklopiti iskustvo i entuzijazam

Starenje i starost dva su različita pojma. Zdravo i aktivno starenje uključuje prilagodbu drugačijim, novim okolnostima i spoznajama. K tome, uključuje i stalno učenje i otkrivanje prednosti zlatnog doba.

Starenje je prirodan i nepovratan proces i sa sobom nosi određene poteškoće poput zdravstvenih problema, slabljenja mentalnih i tjelesnih funkcija te egzistencijalne probleme i socijalnu isključenost. Starost je određeno životno razdoblje koje je povezano s kronološkom dobi čovjeka.
U razvijenim zemljama produžio se životni vijek radi porasta životnog standarda i unaprjeđenja zdravstvene zaštite. Zahvaljujući tome i smanjenju prirodnog prirasta porastao je i udjel stanovništva starijih od 65 godina. U dobi od 65 godina, kada čovjek ide u mirovinu, počinje otkrivati samog sebe i prilagođava se na nove aktivnosti. Funkcionalna starija osoba izuzetno je koristan član društvene zajednice jer prenosi svoja znanja, umijeća i ostale vještine na mlađe naraštaje.
Aktivno starenje omogućava starijim osobama da se i dalje bave poslovima kojima su se i ranije bavili i/ili onima kojima se ranije nisu mogli baviti radi obaveza. Ovo sve uključuje društvene aktivnosti, hobije i stjecanje novih vještina, što je svojevrsna pomoć u održavanju tijela vitalnim i intelektualnih sposobnosti funkcionalnim.
Međugeneracijska solidarnost je važan čimbenik. Stariji ljudi mlađim generacijama mogu prenijeti svoja iskustva, znanja, mudrosti, vještine i materijalne vrijednosti. Mlađe generacije su informatički pismene i mogu starije ljude podučiti kako koristiti modernu tehnologiju i, također, mladi ljudi imaju energiju i entuzijazam koje mogu prenijeti starijim ljudima. Mogu se družiti s njima u rekreativnim aktivnostima poput plesa, šetnje ili kartanja. Samim time, razbijaju se predrasude i barijere između generacija gdje se uz druženja zbližavaju. Ovakvom suradnjom starijim osobama osigurava se socijalna uključenost što im koristi i za psihičko i za fizičko zdravlje. Vrijednost međugeneracijske solidarnosti očituje se u tome da generacije imaju pozitivan stav prema drugima te da ne postoji konsenzus na putu prema naprijed, a predstavlja i mehanizam za podržavanje obostrano korisne razmjene između generacija.

 

Autor: www.seniori.hr