Pravo na mirovinu i plaću za pola radnog vremena korisnicima starosne mirovine

Umirovljenici koji su ostvarili pravo na starosnu mirovinu i nastavili raditi ili se nakon nekog vremena zaposle do polovice punog radnog vremena (do 4 sata) primat će od HZMO-a svoju zasluženu mirovinu, a od poslodavca dogovorenu plaću.

Foto: pixabay

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, svim drugim umirovljenicima kao i korisnicima tzv. povlaštenih mirovina (invalidska mirovina zbog opće nesposobnosti za rad, mirovine po posebnim propisima – branitelji, MUP-ovci, azbestaši i sl.) od dana zaposlenja ili početka obavljanja djelatnosti na temelju koje postoji obveza na osiguranje, isplata mirovine će se obustaviti.

I nadalje, korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, umirovljenici koji obavljaju sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i oni koji ostvaruju drugi dohodak odnosno obavljaju drugu djelatnost na koji se ne plaća doprinos za mirovinsko osiguranje prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, mirovinu će primati redovno.

Poslodavac koji sa svojim radnikom koji je ostvario pravo na starosnu mirovinu izmijeni postojeći ugovor o radu na način da će radnik nastaviti raditi do polovice punog radnog vremena, dužan je u roku od 24 sata od početka rada, dostaviti HZMO-u prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanicu M-3P), pod rednim brojem 21 Prijave zaokružiti DA i u koloni „starosna mirovina“ upisati datum promjene iz izmijenjenog ugovora o radu koji nije dužan dostaviti Zavodu kao dokaz.

U slučajevima kada je umirovljenik pravo na starosnu mirovinu ostvario do 31.12.2013. poslodavac je dužan u roku od 24 sata od početka osiguranja, Zavodu dostaviti prijavu o promjeni (tiskanica M-1P) pod rednim br. 14 Prijave zaokružiti DA i križićem označiti kolonu „starosna mirovina“.

Oni umirovljenici koji su počeli raditi prije izmjene Zakona i mirovina im je bila obustavljena, od početka 2014. mogli su sklopiti s poslodavcem dodatak ugovora o radu kojim su izmijenili ugovor na način da će raditi do polovice punog radnog vremena, te HZMO-u podnijeti zahtjev za uspostavu isplate starosne mirovine (temeljem čl. 99 st. 2 t. 2 Zakona o mirovinskom osiguranju). Poslodavac i u tom slučaju postupa na način da HZMO-u dostavlja prijavu o promjeni tijekom osiguranja (tiskanica M-3P).

Umirovljeniku se može po prestanku rada odnosno obavljanja djelatnosti, a nakon navršenih najmanje godinu dana staža, odrediti nova mirovina prema ukupno navršenom mirovinskom stažu i ostvarenim vrijednosnim bodovima prije i poslije ostvarivanja prava na starosnu mirovinu.

Barbara Balić