Elektroničkom razmjenom podataka nepotrebno ovjeravati potvrde o životu

Svake godine Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje provjera jesu li korisnici mirovinskih primanja iz Hrvatske s prebivalištem u drugim državama živi na način da korisnici dostavljene im potvrde o životu iz Hrvatske ovjeravaju kod inozemnih nositelja osiguranja te ih dostavljaju HZMO-u kao dokaz za daljnju redovnu isplatu mirovinskih primanja. Na isti način, provjeru činjenice smrti korisnika mirovinskih primanja obavljaju i inozemni nositelji mirovinskog osiguranja.

Foto: pixabay

U cilju smanjenja troškova poslovanja, sprečavanja mogućih nepripadnih isplata i na kraju, uvođenjem novih tehnologija, s nekim državama potpisani su sporazumi o elektroničkoj razmjeni podataka iz područja mirovinskog osiguranja. Pa je tako HZMO do sada dogovorio razmjenu podataka sa Slovenijom i Srbijom, a uskoro se očekuje i s Njemačkom, Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom.

No i dalje ostaje preporuka, da ukoliko korisnicima isplata mirovine iz nepoznatih im razloga bude obustavljena, neka se jave u najbližu poslovnicu nositelja mirovinskog osiguranja.

Barbara Balić