Pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu

Pravo radnika na primitak otpremnine za odlazak u starosnu mirovinu kao takvo nije uređeno Zakonom o radu (u nastavku: ZR), kao ni drugim propisima.

Foto: www.zagorje.com

Člankom 126. ZR-a propisano je da radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. 

ZR ne predviđa slučaj odlaska u starosnu mirovinu kad se radi o prestanku ugovora o radu. Među osnovama za prestanak radnog odnosa ne govori se da je odlazak u mirovinu posebna osnova prestanka ugovora o radu. Naime, prema čl. 112. ZR-a ugovor o radu, između ostalog, prestaje (i) kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore te (ili) dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti. Stoga, u slučaju odlaska u starosnu mirovinu koju radnik može ostvariti prije 65. godine života, radni odnos treba okončati na neki od propisanih načina prestanka ugovora o radu. Najčešće će do prestanka ugovora o radu doći sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu, no to ne mora nužno biti i jedini način okončanja radnog odnosa u slučaju umirovljenja (primjerice, radnik može poslodavcu otkazati).
U konkretnoj situaciji radni odnos može prestati sklapanjem sporazuma o prestanku ugovora o radu ili otkazom radnika. Samim time nisu ispunjene pretpostavke propisane čl. 126. ZR-a koje se odnose na ostvarivanje prava radnika na otpremninu. Pravo na otpremninu postoji samo onda kad poslodavac otkazuje ugovor o radu uz ispunjenje dodatnih uvjeta iz čl. 126. ZR-a. Dakle, prema prije navedenom, u slučaju prekida radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu radnik zakonski nema pravo na otpremninu.
Ugovor o radu, kolektivni ugovor ili odredba samog poslodavca pravilnikom o radu određuju ima li radnik pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu. Ukoliko to pravo nije određeno niti jednim od navedenih dokumenata radnik nema pravo na otpremninu prilikom odlaska u mirovinu. Također, iznos otpremnine ovisi o ugovorenoj visini otpremnine.
Radnicima je zbunjujuće jer Pravilnik o porezu na dohodak govori o otpremnini za odlazak u mirovinu (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14). Međutim, taj Pravilnik ne definira pravo na primanje otpremnine nego u čl. 13. st. 2. t. 20. definira da se na otpremninu za odlazak u mirovinu u visini do 8.000,00 kn ne plaćaju porezi i doprinosi, dakle neoporeziv je, a na razliku iznosa većih od 8.000,00 kn moraju se platiti porezi i doprinosi. Dakako, ovo radnicima ne daje nikakvo pravo.
Otpremnina može biti ugovorena u manjem i većem iznosu od 8.000,00 kn, a radniku pripada pravo samo na onaj iznos koji je ugovoren.