SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Psiho-socijalni problemi starijih i nemoćnih osoba tijekom pandemije Korona virusa

Starije osobe su neosporno najčešća dobna skupina vezana uz psihosocijalne probleme, te možemo reći kako su i naugroženija skupina. U jeku pandemije opasnog virusa koji je civilizaciju bacio na koljena u svakom smislu, za očekivati je da će se intezivirati već postojeće poteškoće starijih osoba, te nastati neke nove.  

Psihološke teme i dileme – kognitivno funkcioniranje starijih osoba

Tijekom starije dobi dolazi do opadanja kognitivnih funkcija. Postoje mnoge predrasude vezane uz pamćenje starijih osoba. Često se može čuti kako starije osobe zaboravljaju, kako su senilne i sl. Istina je da nakon odrasle dobi dolazi do nekih nepopravljivih promjena u pamćenju koje nisu nadoknadive. Današnji način života odbija nam sve predrasude i stereotipe koji postoje u društvu, odnosno, stereotipi postoje ali se s vremenom umanjuju. Starije osobe su bolje u svom mentalnom, kognitivnom i fizičkom stanju. Puno više nego što su to bile prije.