Gerontologija

Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih te produženog životnog vijeka očekuje se daljnji porast starog stanovništva.

U određivanju ostarjelosti stanovništva prema veličini udjela stanovnika u dobi od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu koristi se klasifikacija Ujedinjenih naroda. Prema njoj, ukoliko na nekom području živi više od 10% stanovnika te dobi, smatra se područjem s vrlo starim stanovništvom.

Starenje naroda ili određene populacijske skupine, demografsko starenje, ne smije se poistovjetiti sa starenjem pojedinca. Klasifikacija osoba po dobi, s biološkog stanovišta, nije lako prihvatljiva zbog velikih varijacija u sposobnostima koje pojedinci pokazuju kad su kronološki jednako stari. Starenje i starost za posljedicu imaju promjene u građi i funkciji gotovo svih organskih sustava, ali taj proces ne napreduje jednako brzo u svih osoba, već postoje značajne individualne razlike.

Funkcionalno sposoban stariji čovjek najkorisniji je član zajednice u kojoj živi i stvara. "Time se starost aktivno doživljava, a ne pasivno proživljava."

Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih te produženog životnog vijeka očekuje se daljnji porast starog stanovništva.

U određivanju ostarjelosti stanovništva prema veličini udjela stanovnika u dobi od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu koristi se klasifikacija Ujedinjenih naroda. Prema njoj, ukoliko na nekom području živi više od 10% stanovnika te dobi, smatra se područjem s vrlo starim stanovništvom.

Starenje naroda ili određene populacijske skupine, demografsko starenje, ne smije se poistovjetiti sa starenjem pojedinca. Klasifikacija osoba po dobi, s biološkog stanovišta, nije lako prihvatljiva zbog velikih varijacija u sposobnostima koje pojedinci pokazuju kad su kronološki jednako stari. Starenje i starost za posljedicu imaju promjene u građi i funkciji gotovo svih organskih sustava, ali taj proces ne napreduje jednako brzo u svih osoba, već postoje značajne individualne razlike.

Funkcionalno sposoban stariji čovjek najkorisniji je član zajednice u kojoj živi i stvara. "Time se starost aktivno doživljava, a ne pasivno proživljava."Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih te produženog životnog vijeka očekuje se daljnji porast starog stanovništva.

U određivanju ostarjelosti stanovništva prema veličini udjela stanovnika u dobi od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu koristi se klasifikacija Ujedinjenih naroda. Prema njoj, ukoliko na nekom području živi više od 10% stanovnika te dobi, smatra se područjem s vrlo starim stanovništvom.

Starenje naroda ili određene populacijske skupine, demografsko starenje, ne smije se poistovjetiti sa starenjem pojedinca. Klasifikacija osoba po dobi, s biološkog stanovišta, nije lako prihvatljiva zbog velikih varijacija u sposobnostima koje pojedinci pokazuju kad su kronološki jednako stari. Starenje i starost za posljedicu imaju promjene u građi i funkciji gotovo svih organskih sustava, ali taj proces ne napreduje jednako brzo u svih osoba, već postoje značajne individualne razlike.

Funkcionalno sposoban stariji čovjek najkorisniji je član zajednice u kojoj živi i stvara. "Time se starost aktivno doživljava, a ne pasivno proživljava."

Porast udjela starog stanovništva jedno je od glavnih obilježja suvremenog demografskog kretanja u razvijenim zemljama, a zbog niskog nataliteta i prirodnog smanjenja stanovništva s više umrlih nego rođenih te produženog životnog vijeka očekuje se daljnji porast starog stanovništva.

U određivanju ostarjelosti stanovništva prema veličini udjela stanovnika u dobi od 65 i više godina u ukupnom stanovništvu koristi se klasifikacija Ujedinjenih naroda. Prema njoj, ukoliko na nekom području živi više od 10% stanovnika te dobi, smatra se područjem s vrlo starim stanovništvom.

Starenje naroda ili određene populacijske skupine, demografsko starenje, ne smije se poistovjetiti sa starenjem pojedinca. Klasifikacija osoba po dobi, s biološkog stanovišta, nije lako prihvatljiva zbog velikih varijacija u sposobnostima koje pojedinci pokazuju kad su kronološki jednako stari. Starenje i starost za posljedicu imaju promjene u građi i funkciji gotovo svih organskih sustava, ali taj proces ne napreduje jednako brzo u svih osoba, već postoje značajne individualne razlike.

Funkcionalno sposoban stariji čovjek najkorisniji je član zajednice u kojoj živi i stvara. "Time se starost aktivno doživljava, a ne pasivno proživljava."