Procjena funkcionalne sposobnosti starijih ljudi

Procjena funkcionalne sposobnosti starijih ljudi Funkcionalna sposobnost starijeg čovjeka utvrđuje se njegovom sposobnošću za obavljanje svih svakodnevnih životnih aktivnosti neovisno o njegovoj kronološkoj dobi i zdravstvenom stanju. Obilježja utvrđivanja funkcionalne sposobnosti starijih ljudi odnose se na utvrđivanje obilježja fizičke pokretljivosti i psihičke samostalnosti po slijedećim kriterijima:

Pokretnost (fizički status)

1 – SASVIM POKRETAN
2 – OGRANIČENO POKRETAN (koristi povremeno pomagalo – štap ili štake ili ortopedske klupice)
3 – TRAJNO OGRANIČENO NEPOKRETAN (koristi trajno invalidska kolica)
4 – TRAJNO NEPOKRETAN

Samostalnost (psihički status)

1 – SASVIM SAMOSTALAN
2 – OGRANIČENO SAMOSTALAN (povremene psihičke poteškoće)
3 – TRAJNO NESAMOSTALAN (trajne psihičke poteškoće)
4 – NE MOŽE ODGOVORITI

Nastavni zavod za javno zdravstvo