Kvaliteta života u domovima za starije osobe

Domovi za starije osobe su ustanove koje skrbe i pružaju dugotrajan smještaj starijim i nemoćnim osobama koje više nisu u stanju ili ne žele živjeti samostalno.

Foto: pixabay.com


Iako domovi za starije često predstavljaju kvalitetno i dobro rješenje smještaja za starije, koji im nudi 24-satnu skrb i nadzor, na domove se i dalje u društvu često gleda negativno i kao na ustanove u koje bližnji starije osobe „strpaju“ kada više ne žele brinuti o njima. Također, uvriježeno je mišljenje da kvaliteta života u domovima za starije nije na dostojnoj razini, što nije istina, pošto (pogotovo) domovi čiji su osnivači županije i država, zadržavaju standarde kvalitete pružanja socijalnih usluga i redovito se podvrgavaju kontrolama.

Prema istraživanju Marije Lovreković (2010) o kvaliteti života u domovima u Zagrebu, starije osobe se u pravilu dobro adaptiraju na život u domu, što kazuje podatak od 94% ispitanika koji izražavaju zadovoljstvo boravkom u domu.
Faktor koji većina ispitanika u ovom istraživanju ističe kao negativan, a vjerujem da bi ga istakla i većina starijih osoba koje žive u domovima, jest financijska ovisnost o članovima obitelji. Činjenica jest da niske mirovine prosječnom umirovljeniku ne omogućuju bezbrižnu starost. Kada tome dodamo plaćanje smještaja u domu, jasna je njihova frustracija. Međutim, sigurnost i stabilnost koje im domovi nude ponekad zbilja jesu najbolje rješenje.

S obzirom na trend starenja stanovništva, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj, potrebno je otvoriti i aktualnim održavati dijalog o mogućnostima smještaja starijih osoba. Društvena promjena je postojana i kontinuirana te je potrebno neprestano se prilagođavati novim okolnostima. Sve veći broj umirovljenika živi samostalno/u domu/u nekom drugom obliku organiziranog smještaja, upravo zato što se sve manje oslanjamo na višegeneracijska kućanstva. Zbog toga je potrebno skinuti stigmu s domova za starije osobe, već ih prikazati realno, uz sve prednosti koje nude.

S jedne strane, kao manu navodimo financijsku ovisnost. No, s druge strane, život u domu za starije osobe nudi sigurnost, konstantnu pažnju i skrb, prisutnost medicinskog i drugog osoblja i određenu dozu slobode jer su korisnici u domovima zaštićeni od neželjene pažnje i na raspolaganju uvijek imaju osoblje doma.

Vesna Dujić, dipl. socijalna radnica

Ravnateljica Doma za starije osobe Sv. Frane, Zadar