Prava iz sustava socijalne skrbi - iskustva iz Zadarske županije

Na području Zadarske županije djeluju Centar za socijalnu skrb Zadar (sa tri podružnice Obrovac, Gračac i Pag), Centar za socijalnu skrb Benkovac i Centar za socijalnu skrb Biograd na područjima svoje mjesne nadležnosti.

Foto: pixabay.com

Centri za socijalnu skrb su nadležni za priznavanje prava iz sustava socijalne skrbi, a za pružanje istih suradnici pružatelji usluga. Većina prava i socijalnih usluga primjenjiva je na osobe starije životne dobi, ali ponajviše govorimo o pravu na doplatak za tuđu pomoć i njegu, pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, pravo na uslugu pomoći u kući i uslugu smještaja.

Na području županije postoje domovi za smještaj odraslih osoba Dom za odrasle osobe Sv. Frane i Dom za odrasle osobe Zemunik te Dom za starije i nemoćne osobe Zadar sa svoje dvije otočke podružnice u Preko i Salima za smještaj starijih osoba. Pružatelji usluge pomoći u kući na području županije su Dom za odrasle osobe Sv. Frane i Caritas Zadarske nadbiskupije koji uslugu pružaju na području grada Zadra te Dom za odrasle osobe Zemunik i Sv. Ante-Benkovac koji uslugu pružaju u ruralnom području županije. Pružatelji usluga u urbanom području županije ističu da je sa gradom Zadrom, gradom Obrovcem te općinom Zemunik ostvarena odlična suradnja u području usluge pomoći u kući te da općine i gradovi spremno sufinanciraju i podupiru taj oblik usluge. Važno je napomenuti da navedene usluge pomoći u kući i uslugu smještaja osobe mogu ostvariti i privatnim ugovorom sa ustanovama ili pružateljem usluga, ne nužno putem Centra za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb Zadar na području svoje nadležnosti (bez podružnica), prema posljednjem izvješću Ministarstvu, osobama starijim od 65 godina priznaje: doplatak za pomoć i njegu za 543 korisnika, zajamčenu minimalnu naknadu za 104 korisnika, pomoć u kući za 48 korisnika , za 15 korisnika osobu invalidninu te 7 udomiteljskih obitelji.

Na području najveće općine u županiji mjesno je nadležna Podružnica Gračac (CZSS Zadar). Specifičnosti tog područja su starija populacija, udaljena mjesta, nepristupačan teren, površina od 957,19 km 2 sa ukupno 39 naselja. Na području podružnice Gračac zajamčenu minimalnu naknadu primaju 24 osobe starije životne dobi, doplatak za pomoć i njegu 95 ( samci 52), osobnu invalidnina 5 (samci 2), uslugu pomoći u kući 53 (M-16, Ž-37), smještaj u ustanovu socijalne skrbi 1 i smještaj u udomiteljsku obitelj 3 korisnika starijih od 65 godina.

Usluga pomoći u kući najvažnija je usluga u sustavu socijalne skrbi na ovom području upravo zbog gore navedenih specifičnosti područja i populacije. Pružatelja usluge je nekoliko udruga na području općine Gračac i susjednih općina. Nerijetko se u ostvarivanju, relizaciji usluge događaju manji problemi poput prometne izoliranosti, većeg broja pružatelja koji sami navode i informiraju moguće korisnike, nedostatak uvida u realizaciju usluge i dr. Nedostatak smještajnih kapaciteta domova na području Zadarske županije prisutna je na području čitave županije. Specifično za područje općine Gračac je nedobrovoljnost korisnika na smještaj te zahtjevanje smještaja u domove Ličko-senjske županije kojoj gravitira stanovništvo. Više je izražena i nedostupnost djece osoba starije životne dobi na ovom području koja sad najčešće žive u inozemstvu.

U geografski izoliranom području županije potrebno je jačati uslugu pomoći u kući uz podržavanje pružatelja te jačati komunikaciju između priznavatelja i pružatelja prava. Izvaninstitucionalne usluge treba širiti i jačati na ruralnom i otočkom području. Nedostatak smještajnih kapaciteta za osobe starije životne dobi jedan je od prioriteta za rješavanje, osobito ako pogledamo demografske podatke, udio starijih osoba u stanovništvu i predviđanja. Potrebno je obratiti pozornost na sve veći broj starijih osoba oboljelih od demencija za koje još uvijek nemamo mogućnosti odgovarajućeg smještaja.

Vesna Dujić, dipl. socijalna radnica

Ravnateljica Doma za odrasle osobe Sv. Frane, Zadar