Pilot projekt "Mi smo u gradskom kotaru"

Pilot projekt “Mi smo u gradskom kotaru” provodio se od veljače do prosinca 2016. na područjima gradskih kotareva i mjesnih odbora Grada Splita.

Foto: pixabay.com


Centar za socijalnu skrb Split osmislio je projekt kojem je cilj približiti usluge iz njegove nadležnosti građanima u njihovim gradskim kotarevima.

Projekt se provodio u partnerstvu s Gradom Splitom na području ukupno 16 gradskih kotareva, jednom tjedno u popodnevnim satima. Naglasak je bio stavljen na radu u zajednici u clju umrežavanja svih relevantnih dionika pojedinog gradskog kotara u pružanju socijalnih usluga te informativnog ali I preventivnog djelovanja stručnih radnika u mikro zajednici.

Aktivnosti su namjenjene prvenstveno starijim sugrađanima, odnsno svima onima kojima nisu dostupne informacije o uslugama koje pružaju Centar za socijalnu skrb i Grad Split u okviru svojih ovlasti.

Važno je naglasiti kako je zahvaljujući pilot projektu stvorena čvrsta suradnja između obiteljskih liječnika, patronažne službe i svećenika u svakom Gradskom kotaru u cilju dobivanja što cjelovitije slike o socijalnim potrebama građana u određenim kotarevima.

 

Marina Elez Urlić, dipl. socijalna radnica

Odjel za odrasle osobe

Centar za socijalnu skrb Split