Siromaštvo povećava rizik od zlostavljanja starijih osoba

Sve što može uzrokovati štetu starijoj osobi ili je na neki način uznemiriti (bilo da je riječ o činu, izostanku djelovanja ili zanemarivanju), smatra se zlostavljanjem. Ono se može pojavljivati u raznim oblicima - fizičkom, psihološkom, emotivnom, seksualnom ili ekonomskom. Svjetski trendovi su ovaj problem sve donedavno držali u sferi privatnih odnosa, a i danas je u mnogim društvima ovo pitanje podcijenjeno, ignorirano ili se smatra tabuom. Upozorili su na to Ujedinjeni narodi povodom Međunarodnog dana svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba, koji se obilježava 15. lipnja. 

U Hrvatskoj je više od milijun osoba starije od 60 godina, a prema kvaliteti života nalaze se na 61. mjestu od ukupno 96 rangiranih zemalja na ljestvici Global Age Watcha (2016). Istaknuto je također kako, prema rezultatima istraživanja, Hrvatska ima najvišu stopu siromaštva starijih osoba u regiji. Iz Ureda pučke pravobraniteljice ističu kako je zaštita ove ranjive skupine društva jedan od prioriteta rada Ureda.

Siromašne starije osobe su u većem riziku od zlostavljanja i iskorištavanja

"Nedostatak osnovnih sredstava za život starije osobe stavlja u rizik od svih oblika zlostavljanja, a u Hrvatskoj su posebno izražene prijevare putem ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, kada starije osobe često ostaju bez imovine i adekvatne skrbi", upozorava pravobraniteljica Lora Vidović. Zato je nužno uvesti nadzor provedbe ovih ugovora te jače zaštitne mehanizme, poput registra davatelja uzdržavanja. Potrebno je i zabraniti mogućnost njihova sklapanja pružateljima socijalnih usluga, članovima njihovih obitelji i osobama koje kod njih rade, kao i nastaviti edukaciju starijih osoba o rizicima ovih ugovora. 

Djelovanje Ureda pučke pravobraniteljice

Uz redovite aktivnosti zaštite prava i suzbijanja diskriminacije starijih građana, preporukama u godišnjim izvješćima i individualnim postupcima, Ured pučke pravobraniteljice je i jedna od šest partnerskih institucija u Europe koje sudjeluju u dvogodišnjem projektu ENNHRI-js "Ljudska prava osoba starije životne dobi na dugotrajnoj skrbi". U sklopu projekta, tijekom 2015. godine Ured je nenajavljeno obišao pet domova za starije i nemoćne, a obilaske će nastaviti za čitavo vrijeme trajanja projekta. 

"Do sada nismo utvrdili postupanja koja mogu predstavljati mučenje i nečovječno postupanje, ali jesmo ona koja mogu predstavljati ponižavanja i kršenja pojedinih zakonskih prava, poput prakse narušavanja privatnosti tijekom njege u sobama ili kupaonicama", istakla je pravobraniteljica. 

Izvor: Ured pučke pravobraniteljice