Ugovor o doživotnom uzdržavanju

Život ponekad pred nas postavlja zahtjeve koje teško sami možemo ispuniti, osobito ako se radi o brizi za samog sebe. S vremenom i osnovne životne obveze poput kuhanja, spremanja i nabavke potrepština potaju teško ostvarive. Tu je dakako i financijski moment naših, ne osobito visokih, mirovina. Sve to i niz drugih razloga može potaknuti čovjeka da razmisli o mogućnosti sklapanja Ugovora o doživotnom uzdržavanju. 

Princip je jednostavan: imovinu kojom raspolaže, a u pravilu su to nekretnine, korisnik uzdržavanja daje u zamjenu za adekvatnu skrb, odnosno uzdržavanje do kraja života. Ugovor sklapa pojedinac ili supružnici kojima je takva skrb potrebna. Takav ugovor svakako treba biti u pisanoj formi i javnobilježnički ovjeren. Ugovor je jednako valjan ako je uvjeren pred sucem na Općinskom sudu.

Komponente ugovora

Glavna dio ugovora čine dva popisa:

  • Prvi sadrži popis obveza koje davatelj uzdržavanja treba pružiti primatelju uzdržavanja (odnosi se na redovito obilaženje, kupovinu namirnica, kuhanje, brigu o odjeći i higijeni, plaćanje režija, plaćanje mjesečne apanaže i sl.)
  • Drugi sadrži popis imovine, cijele ili njezinog dijela, koju je primatelj uzdržavanja spreman dati u zamjenu za dobiveno uzdržavanje.

Nakon smrti uzdržavane osobe, imovina utvrđena ugovorom prelazi na davatelja uzdržavanja. Ukoliko Ugovor o uzdržavanju ne obuhvaća svu imovinu uzdržavane osobe, ostali dio imovine je predmet ostavinskog postupka i dobit će je nasljednici. Ukoliko je sva imovina predmet Ugovora o uzdržavanju nakon smrti uzdržavane osobe (to mora biti precizno navedeno u Ugovoru o uzdržavanju), ne održava se ostavinski postupak jer je sva imovina kroz Ugovor data davatelju uzdržavanja. 

Ovdje je jako važno što je ranije moguće dogovoriti zadaće koje davatelj uzdržavanja treba ispuniti. Ako se radi o financijskoj pomoći, potrebno je navesti koliko novaca, u kojim razmacima i na koji način se plaća primatelju uzdržavanja. U slučaju korektnih i odgovornih ljudi, ugovornih partnera, ovo bi moglo biti sretno rješenje za starije osobe da si osiguraju kvalitetan ostatak života, a nekoj mladoj obitelji omogući krov nad glavom nakon smrti primatelja uzdržavanja. 

Pravnim rječnikom, ovdje se radi o dvostrano obvezujućem ugovoru. Obveza davatelja uzdržavanja je da ispunjava obveze koje je preuzeo i odgovorno brine o osobi koju se obvezao uzdržavati, a primatelj uzdržavanja mu ostavlja svoju imovinu u zamjenu za primljeno uzdržavanje. 

Raskidanje/prekid Ugovora o doživotnom uzdržavanju

Nažalost, ponekad se pojave problemi: davatelj uzdržavanja ne ispunjava svoje obveze kako je dogovoreno, ili ako se radi o ljudima koji žive u zajedničkom domaćinstvu a dođe do narušenih međuljudskih odnosa na način i u mjeri da je daljnji život nemoguć. U tom je slučaju Ugovor moguće raskinuti. 

Može se dogoditi da davatelj uzdržavanja umre prije primatelja, a u tom slučaju njegova obitelj može postupiti na jedan od sljedećih načina:

  • nastaviti ispunjavati obveze iz Ugovora o doživotnom uzdržavanju
  • izjaviti da ne žele nastaviti ispunjenje Ugovora, u kojem slučaju se isti raskida, a oni nemaju pravo na naknadu za ranije dano uzdržavanje
  • u slučaju da je obitelj davatelja u takvim financijskim prilikama i nije u stanju preuzeti ugovorenu obvezu ugovor se raskida, a sud prema okolnostima slučaja dosuđuje određenu naknadu za pruženo uzdržavanje. 

 

Autor: mr. iur. Nela Kovačević, savjetnica za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač"