Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

Zakon o obveznim odnosima omogućuje također i sklapanje Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju. Zbog sličnosti u nazivu i zbog jednakih obveza među strankama s Ugovorom o doživotnom uzdržavanju, ovaj je ugovor izazvao određenu zabunu među umirovljenicima i otvorio prostor zlouporabama. Poznat nam je niz slučajeva u kojima su umirovljenici potpisali Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju uvjereni da potpisuju Ugovor o doživotnom uzdržavanju. Razliku su shvatili tek u trenutku kada su ostali bez imovine. 

Jedina, ali doista velika razlika, koja mijenja karakter cijelog ugovora je trenutak prijelaza mirovine od primatelja uzdržavanja na davatelja uzdržavanja. Kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju imovina se prenosi u trenutku potpisivanja ugovora. Prema odredbama Zakona, potpisom ovakvog ugovora imovina istog trenutka prelazi na davatelja uzdržavanja. S takvim ugovorom u ruci, davatelj uzdržavanja se već sljedeći dan može uknjižiti na svu onu imovinu koja je predmet Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, čak i bez znanja primatelja uzdržavanja, zato što to takav ugovor dopušta. 

Ne moramo ni naglašavati koji sve problemi mogu nastati ukoliko davatelj uzdržavanja prestane ispunjavati svoje obveze. Primatelj uzdržavanja, osim tužbom i sudskim postupkom, nema načina da ga privoli da ispuni svoju ugovornu obvezu.

Još je gora situacija u kojoj primatelji uzdržavanja, ako davatelj uzdržavanja proda nekretnine vezane ugovorom, pod stare dane ostanu na ulici, odnosno ostanu bez doma. Od ove se nesreće primatelj uzdržavanja može zaštititi samo na jedan način, a to je da kod potpisivanja Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju zatraži upis tereta na svoju nekretninu, odnosno upis prava stanovanja u svoju korist. U slučaju promjene vlasnika nekretnine, primatelj uzdržavanja u tom će slučaju biti zaštićen od deložacije od strane novih vlasnika. 

Pravni aspekt

S pravnog aspekta, Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, po svom karakteru, prestaje biti dvostrano obvezujući ugovor jer u trenutku kada se davatelj uzdržavanja uknjiži na imovinu primatelja, samo o njegovoj osobnoj odgovornosti ovisi koliko će uredno ispunjavati obveze iz Ugovora. Upravo zbog nedostatka pravne zaštite te niza zlouporaba koje su se dogodile u provedbi Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, prijedlog Sindikata umirovljenika je da se Zakon o obveznim odnosima promijeni na način da se odredbi o Ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju - brišu. 

U svakom slučaju, naš je savjet da se u slučaju potpisivanja Ugovora o uzdržavanju umirovljenici dobro informiraju i savjetuju s prijateljima i stručnjacima, kako bi se maksimalno zaštitili. 

mr. iur. Nela Kovačević

savjetnica za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač"