Prava iz sustava socijalne skrbi - iskustva iz Ličko-senjske županije

Ličko-senjska županija je po površini najveća županija sa 5.350,50 km2 i obuhvaća 9,46% državnog teritorija sa 4 grada (Gospić, Novalja, Otočac i Senj) i 8 općina (Brinje, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera (sjedište Korenica), Udbina i Vrhovine.

Prema popisu stanovništva 2011. godine županija ima 50.927 stanovnika, dok je gustoća naseljenosti 9,52 st/km2, što je znatno ispod prosjeka za Republiku Hrvatsku (75,16 st/km2) i čime je najrjeđe naseljena županija. Udio starijih osoba (iznad 65.g) u stanovništvu županije je 24,69% te je prema popisu županija sa prosječno najstarijim stanovništvom u RH. Od gradova u županiji Gospić ima najviše stanovnika starijih od 65 godina, ukupno 2722, Otočac u vrijeme popisa ima 2346, Senj 1649, a Novalja 819 osoba starijih od 65 godina života te imaju ukupnu prosječnu starost 43,8 godina. Na ove demografske, ali i daljnje podatke iz priznavanja prava iz sustava utjecaj je imao i Domovinski rat jer je dio stanovništva, najčešće mlađe i srednje dobi, iselio dok su stariji ostali, a dio stanovništva zbog stradavanja i osiromašenja postao korisnikom sustava socijalne skrbi.

Za priznavanje prava iz sustava socijalne skrbi nadležni su Centar za socijalnu skrb Gospić sa podružnicom Korenica i Centar za socijalnu skrb Senj sa podružnicom Otočac. Uslugu smještaja starijih osoba na području županije pruža Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije sa sjedištem u Gospiću i dvjema podružnicama, u Otočcu i Udbini. Uslugu smještaja pruža i privatni Dom za odrasle osobe Bistričak koji ima sklopljen Ugovor sa nadležnim Ministarstvom.

Socijalne usluge u Ličko-senjskoj županiji 

Pružatelji socijalnih usluga su Gradsko društvo Crvenog križa Gospić, Gradsko društvo Crvenog križa Senj, Općinsko društvo Crvenog križa Plitvička jezera, Općinsko društvo Crvenog križa Donji Lapac potom Centar za pomoć u kući Otočac, Centar za pomoć u kući općine Udbina, Centar za pomoć u kući općine Vrhovina, Udruga „Dobra vremena“ iz Lovinca i Udruga „Pomoć u kući starijim osobama Donji Lapac“. Centar za socijalnu skrb Gospić ističe vrlo dobru suradnju sa navedenim pružateljima usluga.

Iz podataka posljednjeg izvješća nadležnom Ministarstvu vidljiva je veća razlika između podatka usluge pomoći u kući u nadležnosti CZSS Gospić, CZSS Senj i podružnice Otočac u usporedbi sa područjem nadležnosti CZSS Gospić-Podružnica Korenica koja ima priznato oko 250 usluga pomoći u kući. Razlog tome je njena geografska rasprotranjenost sa najvećim brojem izoliranih samačkih staračkih domaćinstava. Vidljivo je iz podatka i da je na području CZSS Gospić i CZSS Senj (području gradova s manjom okolicom) korišteno mnogo manje usluga pomoći u kući, od područja nadležnosti njihovih podružnica (npr. Podružnice Otočac 97). Zajamčena minimalna naknada također se najviše koristi u području općine Korenica. Doplatci za pomoć i njegu kreću se u svim nadležnostima oko broja 200, osim na području nadležnosti CZSS Senj-Podružnice Otočac koja ih priznaje 110. Smještaj u ustanove socijalne skrbi temeljem rješenja navedenih CZSS i podružnica ima ukupno 127 osoba. Na području županije ne postoje udomiteljske obitelji za odrasle osobe.

Može se reći da je, zbog gore navedenih geografskih i demografskih podataka, usluga pomoći u kući zaista najvažnija usluga iz sustava socijalne skrbi na ovom području. Potrebno je razvijati usluge socijalne skrbi, osobito uslugu pomoći u kući jer je njena prednost osim direktne pomoći starijima u potrebi, i prevencija njihove rane institucionalizacije. U prevenciji institucionalizacije pomoglo bi i osnivanje usluge boravka u Gospiću kao središtu, u sklopu koje i pripremanje i dostave toplih obroka, koja ne postoji na području županije. Uz razvoj izvaninstitucionalnih usluga svakako je potrebno i povećati institucijske kapacitete i poticati razvoj udomiteljstva kako bi se odgovarajuće zbrinule osobe starije životne dobi čiji ostanak kod kuće više nije moguć.

Ivana Devčić, dipl. socijalna radnica
Odjel za odrasle osobe
Centar za socijalnu skrb Gračac