Pravna suradnica za pitanja starijih osoba u Udruzi "MI" - Split, Nela Kovačević, pripremila je izlaganje o temeljnim obilježjima oporuke.

Prema Pravnom leksikonu (2007), oporuka je dokument, odnosno razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja.

Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj.

Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke.

Dakle, oporuka je izjava posljednje volje ostavitelja. Ostavitelj prema svojoj volji ostavlja imovinu svojim nasljednicima, kako on to želi. Obveza je nasljednika da u ostavinskom postupku izjave prihvaćaju li sadržaj oporuke ili ne.

Na POVEZNICI možete pronaći predavanje pravne suradnice za pitanja starijih osoba u Udruzi "MI" - Split, Nele Kovačević na temu oporuke kao načina nasljeđivanja.

Predavanje je snimljeno u sklopu projekta "Zaštita prava starijih osoba - promocija, informacija edukacija" koji Udruga "MI" - Split provodi uz podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
Glavni cilj projekta je podići kvalitetu života starijih osoba s ciljem njihove veće integriranosti u lokalnu zajednicu te raditi na prevenciji njihove socijalne isključenosti.