Zakonom zajamčene novčane naknade za osobe starije životne dobi

Prava u sustavu socijalne skrbi osobito značajna za osobe starije životne dobi su novčane naknade: pomoć za uzdržavanje, doplatak za pomoć i njegu te pravo na socijalne usluge – usluga smještaja i usluga pomoći i njege u kući.


Uz navedena prava koja su propisana Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 33/12) starijim i nemoćnim osobama osigurava se i pružanje usluga iz Programa „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“.