SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob

Definicija i oblici nasilja nad starijim osobama

Starenje stanovništva kontinuirani je proces prepoznat unazad nekoliko desetljeća kao vrlo bitan za sve zemlje svijeta, a politike i načini zbrinjavanja starijih osoba biti će jedno od mjerila razvijenosti zemalja.Svjetska skupština o starenju sazvana je 1982.godine od UN-a, usvojila je Međunarodni plan akcija o starenju pučanstva.

Opširnije...