SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob


Standardi kvalitete u pružanju socijalnih usluga

Kako bi usluga dugotrajnog smještaja bila što kvalitetnija i učinkovitija Vedona se pruža po propisanim standardima kvalitete. Standardi kvalitete socijalnih usluga imaju za cilj zakonska prava korisnika produbiti i podići na višu razinu sukladno suvremenoj praksi socijalnog rada čime se korisnike dodatno osnažuje da postanu informirani te sudjeluju u kreiranju usluge koju dobivaju ili plaćaju.


Ostvarivanje prava starijih osoba

Sva suvremena društva starije osobe su identificirale kao posebno osjetljivu skupinu građana kojoj je potrebno osigurati dodatne uvjete kako bi uživali svoja prava te svoju starost živjeli kvalitetno u skladu sa stvarnim potrebama i interesima. Dodatno, posljednjih tridesetak godina uočena je promjena u pristupu starenju.