SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob


Kako odabrati osobu s kojom ćete sklopiti ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju

Ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju se može sklopiti sa poslovno sposobnom fizičkom ili čak s pravnom osobom, no svakako se prije sklapanja ugovora treba savjetovati i razmisliti o izboru i sadržaju ugovora te o izboru osobe s kojom se sklapa (davatelju uzdržavanja), s obzirom da davatelj uzdržavanja može i ne mora biti netko od članova Vaše bliže ili dalje obitelji.


Problem zlostavljanja starijih osoba

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), zlostavljanje starijih osoba je "pojedinačan ili ponovljeni čin, odnosno nedostatak prikladne aktivnosti, koji se javlja unutar bilo kojeg odnosa sa starijom osobom u kojem se očekuje međusobno povjerenje, a koji rezultira štetom ili stresom starije osobe".


Prevencija nasilja nad starijim osobama

Nasilje nad starijim osobama kao pitanje zaštite starijih je postalo aktualno posljednjih godina, iako to nipošto nije nov fenomen. Ipak, o njemu se još uvijek slabo govori u javnosti, a razlozi za to kriju se u neprijavljivanju slučajeva nasilja što daje pogrešnu sliku o pojavnosti slučajeva zlostavljanja, ali i u činjenici da se neki obrasci ponašanja još uvijek ne prepoznaju kao nasilni.