SENIORI.HR

Informativni portal za treću dob


Pravo na doplatak za pomoć i njegu? Kome se priznaje, a kome se ne priznaje? Iznos doplatka za pomoć i njegu?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Opširnije...


Kome se priznaje pravo na troškove ogrjeva?

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb.

Marina Elez Urlić, dipl. socijalna radnica

Centar za socijalnu skrb Split