Izbjegavanje sunčevih zraka može biti nezdravo kao i pušenje cigareta!

Dvije studije švedskih autora otkrivaju da je pretjerana zaštita od izlaganja suncu povećala stopu smrtnosti među 30 000 žena iz južne Švedske praćenih kroz čak 20 godina trajanja ispitivanja.

Freerangestock.com

Dvije studije švedskih autora otkrivaju da je pretjerana zaštita od izlaganja suncu povećala stopu smrtnosti među 30 000 žena iz južne Švedske praćenih kroz čak 20 godina trajanja ispitivanja.

Ovo je u na prvi pogled u kontradikciji s općim smjernicama o zaštiti od pretjeranog sunčanja, a sve kako bi se izbjegla pojava karcinoma kože, naročito melanoma. O čemu se radi?

Dosadašnje studije ispitivale su pretjerano izlaganje sunčevom zračenju i povezanost s povećanim rizikom nastanka karcinoma kože. Kako je ta povezanost i utvrđena, diljem su svijeta na snazi smjernice za zaštitu od pretjeranog UV zračenja. One su pogotovo važne za ljude blijede puti, s pojavom karcinoma (naročito kožnih) u obitelji, te u područjima i razdobljima s visokim indeksom UV zračenja. Ovih se upozorenja i dalje trebamo pridržavati!

Međutim, ljudi idu u drugu krajnost pa se skrivaju od sunca i u zimskim mjesecima, često i u područjima udaljenima od ekvatora. Stoga su se švedski znanstvenici s pravom zapitali što se događa s ljudima koji se, slučajno ili namjerno, slabo izlažu sunčevim zrakama.

Kao izvor ispitanika, točnije ispitanica, uzeli su popis zdravstvenih osiguranika na području južne Švedske iz kojeg je u studiju nasumce uključeno skoro 30 000 žena u dobi od 25 do 64 godine. Ispitivanje je počelo 1990. godine i provodilo se kroz idućih 20 godina. Jako bitan dokaz u medicini je mogući utjecaj određenog faktora rizika na smrtnost ispitanika. A ova je studija ispitivala kako izlaganje sunčevom zračenju utječe na opću smrtnost, na smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, karcinoma i drugih razloga. Uzeli su se u obzir i dodatni faktori, npr. pušenje cigareta, konzumiranje alkohola, broj poroda, stupanj obrazovanja, bračni status.

Sve su ispitanice, ovisno o odgovoru na 4 pitanja o izloženosti suncu, svrstane u 3 grupe:

Grupa A) izbjegavaju sunce

Grupa B) umjereno izložene suncu

Grupa C) izložene suncu (ne i pretjerano)  

Rezultati studije pokazuju da:

  • je opća stopa smrtnosti 2 puta niža u Grupi C (izložene suncu) nego u Grupi A (izbjegavaju sunce)
  • je povezanost ovisna o dozi, tj. o stupnju izloženosti suncu
  • jednako dugo žive pušačice koje se izlažu suncu i nepušačice koje ga izbjegavaju, tj. da se sličan benefit u smislu očekivanog trajanja života može očekivati od nepušenja cigareta i od izlaganja suncu
  • se smanjenje smrtnosti prvenstveno odnosi na kardiovaskularne uzroke i druge uzroke nevezane uz karcinome
  • je nešto veća učestalost kožnih karcinoma, uključujući melanome u grupi koja se više izlagala suncu, ali bez razlike u smrtnosti tj. melanomi  na čiji je razvoj utjecalo izlaganje suncu imaju povoljniji tok bolesti (tzv. površinski melanomi)

Ukratko, studije daju potporu onima koji tvrde da izlaganje „izvoru života“ nije nezdravo. Dapače, možete očekivati manje problema, prvenstveno s kardiovaskularnim bolestima, i nešto duži život.

Uz prestanak pušenja, tjelesnu aktivnost i smanjenje prekomjerne težine, sad imamo i dodatni faktor prevencije zdravlja na koji možemo sami utjecati .

Međutim, odgovor na pitanje o preporučenoj dozi sunčevih zraka za pojedinog čovjeka još ćemo dugo čekati. A i tada će biti individualno određeno.

Do tada možemo samo slijediti zdrav razum. Koliko nam ga je individualno ostalo…

Andrej Mardešić

Reference:

  1. Lindqvist PG et al. Avoidance of sun exposure is a risk factor for all-cause mortality: results from the Melanoma in Southern Sweden cohort. J Intern Med 2014; 276: 77–86.
  2. Lindqvist PG et al. Avoidance of sun exposure as a risk factor for major causes of death: a competing risk analysis of the Melanoma in Southern Sweden cohort. J Intern Med. 2016 Mar. [Epub ahead of print]