Predavanje „COVID-19“

Kvaliteta života starijih ljudi odražava se na ukupnu kvalitetu života u zajednici pa i na sustav vrijednosti. U društvu obilježenom starenjem stanovništva potrebno je poticati programe usmjerene na smanjivanje socijalne isključenosti starijih osoba s ciljem promocije zdravog i aktivnog starenja.

Foto: pixabay

Prezentaciju na temu "COVID -19“ pripremila je Inga Vučica, dr. med., univ. mag. sanit. publ., spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela / Centra za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije.

Predavnje je osmišljeno s ciljem prevencije respiratornih infekcija u starijoj dobi, daje pregled najčešćih simptoma i načinima prevencije, odnos COVID-19 na bolesnike sa dijabetesom, hipertenziji, kardiovaskulanrnim bolestima, kroničnim plućnim bolestima.

Predavnje je dio aktivnosti vezanih u zaštitu zdravlja u projektu Aktivno u Zlatnom dobu! financiranom sredstvima Grada Splita.