Zdravstvena njega u kući

Dom i obitelj dvije su ključne riječi koje obilježavaju život svakog čovjeka. Nekad bolji, nekad gori, ali su naši. Obilježavaju čovjekovu prošlost, sadašnjost i budućnost. Prošla sam mnogo tuđih domova, upoznala mnoge obitelji, dijelila s njima većinom teške trenutke i sudjelovala u teškim odlukama i njihovim patnjama. Najteže što nas može zadesiti je bolest jednog od člana obitelji i tu više ništa nije važno osim kako pomoći toj osobi.

Photo: www.zdravstvena-njega.hr

Često se događa da se ljudi u tim trenucima bilo stari bilo mladi, bogati ili siromašni jednostavno izgube i teško snalaze. Potreban je netko da uđe u njihov dom, razmišlja trezveno te da im pomogne savjetom, profesionalnošću i toplom riječju, da im povrati povjerenje, da ih bodri i da im da snagu kako krenuti dalje.

U današnjem surovom svijetu sve većeg siromaštva, bijede i korupcije mora se priznati da naš zdravstveni sustav još uvijek cijeni čovjeka, dom i obitelj i prepoznaje i vidi pacijenta u vlastitom domu, krugu svoje obitelji.

Ne postoji prirodniji ambijent i uvjeti gdje pacijent razvija više pozitivnih emocija od dobre skrbi u vlastitom domu. Zbog činjenice da je okružen vlastitom obitelji, pacijent je zadovoljniji, medicinski rezultati su vrlo dobri, nekima se zdravlje i značajnije popravlja. Radna aktivnost je poželjna, moguća i postoji. U bolnici joj nema ni traga. Živi se aktivnije, život je bogatiji za sve oblike dostupnih hobija pa i usavršavanja.

Osim toga zdravstvena njega u kući je i znatno jeftinija od nepotrebnog boravka u zdravstvenim ustanovama. Bit i suština zdravstvenog sustava je da se samo akutna stanja smještaju u zdravstvene ustanove i to što kraće te da se puštaju na kućnu njegu.

Unatoč tome, o pružanju zdravstvenih usluga u vlastitom domu se malo zna i govori. Zato Vas ovim putem želim upoznati s mogućnostima korištenja zdravstvenih usluga u vlastitom domu.

Zdravstvene usluge koje se mogu provoditi u kući osigurane osobe:

1. zdravstvena njega i rehabilitacija 

2. fizikalna terapija

Što je zdravstvena njega i rehabilitacija u kući    

Zdravstvena njega i rehabilitacija u kući je nastavak zdravstvene njege  nakon izlaska bolesnika  iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova. 

Zdravstvena njega može se propisati od izabranog liječnika iako pacijent nije boravio u zdravstvenoj ustanovi, pregledom liječnika i na osnovi zdravstvenog stanja osigurane osobe.

Spada u primarnu zdravstvenu zaštitu.     

                                                                                                                                                                                          

Tko ima pravo na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući 

Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu kada je takav postupak medicinski indiciran, a na osnovu utvrđenih sljedećih stanja:

- nepokretnosti ili teške pokretnosti (osobe koje za kretanje trebaju pomoć druge osobe ili koriste pomagala za kretanje)

- kronične bolesti u fazi pogoršanja ili komplikacije, gdje izabrani doktor istodobno provodi liječenje u kući te indicira potrebu provođenja zdravstvene njege

- prolazna ili trajna zdravstvena stanja kod kojih nije moguće samozbrinjavanje

- nakon složenih operativnih zahvata koje zahtijevaju previjanje i njegu rane te skrb za stome

- kod osoba u terminalnoj fazi bolesti

 

Tko propisuje provođenje zdravstvene zdravstvene njege u kući pacijenta

1) Izabrani doktor propisuje provođenje zdravstvene njege osiguranoj osobi nakon što je izvršio uvid u medicinsku dokumentaciju, obavio pregled i utvrdio zdravstveno stanje te utvrđuje i stupanj zahtjevnosti potrebne zdravstvene njege.

2) Izabrani doktor na temelju utvrđenog Pravilnika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje propisuje DTP postupke zdravstvene njege, određuje vremensko razdoblje i dinamiku provođenja zdravstvene njege.

3) Izabrani doktor obavezan je svaku propisanu zdravstvenu njegu prijaviti patronažnoj službi te voditi brigu da zdravstvenu njegu provodi zdravstvena ustanova, zdravstveni radnik privatne prakse ugovoreni za područje na kojem se zdravstvena njega provodi ( zdravstvena njega ugovorena po općinama ).

4) Patronažna služba obavezna je obići osiguranu osobu najmanje jednom u 14 dana te izvjestiti izabranog doktora o njezinom zdravstvenom stanju, rezultatima dotada provedene zdravstvene njege i potrebe za nastavkom zdravstvene njege, odnosno potrebi obavljanja pregleda izabranog doktora.

 

Vremenski period propisivanja zdravstvene njege u kući pacijenta

Zdravstvena njega može se maksimalno propisati pet puta tjedno kroz 30 dana, a iznimno i sedam puta tjedno kod teških stanja-dijagnoza propisanih Pravilnikom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Kod najtežih bolesnika zdravstvena njega se može propisati i u trajanju od 90 dana npr: dijagnoze spinalna mišićna atrofija, demijelizirajuće bolesti središnjeg živčanog sustava, koma, zbrinjavanje bolesnika u terminalnoj fazi bolesti, ovisnost o respiratoru. 

Kod bolesnika s prirodnim malformacijama i deformacijama zdravstvena njega u kući može se propisati od trajanju od godine dana u jednom odobrenju.

 

Tko provodi zdravstvenu njegu u kući

Zdravstvenu njegu provodi medicinska sestra /tehničar općeg smjera koji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklapaju ugovor za provođenje zdravstvene njege u kući. Zdravstvenu njegu navedeni zdravstveni radnici provode samostalno u skladu s uputama izabranog doktora.

 

„Kad nema zdravlja,

Pamet ne znači ništa,

Umijeće se ne vidi,

Snaga se ne može iskazati,

Bogastvo postaje beskorisno,

Inteligencija ne može biti primjenjena.“

 

Mirjana Gojsalić, bacc.med.techn., osnivačica Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Vita